భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Friday, May 12, 2017

Telugu Exam


Stanford Special Languages – First Year Telugu

Answer this section in Telugu. English answers will get partial credit.

1. పేరు
ఇంటి పేరు ____________
నీ పేరు ____________

2. ఊరు __________

3. తల్లిదండ్రుల వివరములు
తల్లి పేరు - _________
తల్లి పుట్టిన ఊరు - ____________
తాతగారి పేరు - _____________
తాతగారి పని (వృత్తి / ఉద్యోగం) - _____________

తండ్రి పేరు - _____________
తండ్రి పుట్టిన ఊరు - __________
తాతగారి పేరు - ____________
తాతగారి పని (వృత్తి / ఉద్యోగం) - ____________

4. మీ కుటుంబము గురించి ఇతర ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఏమైనా

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________


అక్షరమాల / Alphabet

1. Give two similar sounding words one with a long vowel another with a short vowel. (Bonus points if the lengthening of the vowel changes the meaning.)

___________

___________

2. Give two similar sounding words one with a heavy version and another with the light version of the same consonant. That is aspirated and non-aspirated versions of the consonant. (That is one with వత్తు and another without.)

_______________

_______________


3. In Telugu there can be four 'd' sounds and four 't' sounds. Give similar sounding words one with a retroflex other with a dental 't' or 'd'.
Dentals - త థ ద ధ న
Retroflexes - ట ఠ డ ఢ న

_______________

_______________


4. Use the three 's's in words.
- ____________
- ____________
- ____________

5. A word with అం in it

_______________
 
Reading and Comprehension

1. Recognize these famous cities 

రాజమండ్రి _______________
విజయవాడ _______________
తిరుపతి _______________
విశాఖపట్టణం _______________
హైదరాబాదు _______________
గుంటూరు _______________
వరంగల్లు _______________
బెంగుళూరు _______________
మద్రాసు _______________

2. Match the following 

పాలు
Chilli Pepper
నెయ్యి
Curd
ఉప్పు
Sugar
పంచదార
Idly
కారం
Ice cream
పెరుగు
Ghee (Clarified Butter)
ఇడ్లి
Milk
ఐసుక్రీము
Salt


3. Translate the following road signs
ఆగుము _______________
దారి లేదు _______________
హెచ్చరిక జాగ్రత్త _______________

Writing

Write a few lines in Telugu about a topic of your choice.29 comments:

 1. good morning
  its a nice information blog...
  The one and only news website portal INS media.
  please visit our website for more news update..
  https://www.ins.media/

  ReplyDelete
 2. nice blog
  https://goo.gl/Ag4XhH
  plz watch our cannel

  ReplyDelete
 3. nice article
  https://goo.gl/Ag4XhH
  plz watch our channel

  ReplyDelete
 4. good blog
  https://youtu.be/2uZRoa1eziA
  plz watch our channel

  ReplyDelete
 5. All of your posts are well written. Thank you. http://www.azorads.in

  ReplyDelete
 6. This is my first visit to your blog, your post made productive reading, thank you. Vastu consultant in Delhi

  ReplyDelete
 7. Hi, Nice information and please keep posting, for latest Tollywood Updates hope you follow my Blog
  Telugu Gossips in Hyderabad

  ReplyDelete
 8. Allow us to visit the dream universe of yours and let it stew for some time the universe of dreams and even the lost initiation of your most significant needs. The thing is people who are escorts in chennai social associations, they get depleted with a comparable woman again and again and this is the gnawing truth people. This is the place , i come in light of the fact that I guarantee everyone acknowledges the be me without affecting the bona fide association you have.  Question : Chennai Escorts More Details |

  Question : Chennai Escorts More Details |

  Question : Services Chennai Escorts More Details |

  Question : Chennai Escorts Model More Details |

  Question : Best Rates Escorts in Chennai More Details |

  Question : Contact Chennai Escort More Details |

  Question : Top Class Escorts More Details |

  Question : Blog Chennai Escorts More Details |
  THE BEST WOW CHENNAI ESCORTS

  SANA KHAN BEST OFFER 20% dISCOUNTst time with

  ReplyDelete
 9. Guiding auras is a renowned institute offer various online courses like tarot reading course, Numerology course, Angel reading course, Vastu course, Crystal healing course also offer online classes. Guiding auras also offer tarot card reading, angel card reading and vastu & Numerology Consultation. Malati Khanna is a owner and Consultant at GUIDING AURAS. Being a clairvoyant and a professional Tarot, Numerologist and Vaastu consultant helping people for the last 14 years. With 14 years experience malati khanna is a professional Tarot, Numerologist and Vaastu consultant in delhi.

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. Usually, I never comment on blogs but your article is so convincing that I never stop myself to say something about it. You’re doing a great job Man, Keep it up.

  The Leo News - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete
 12. Very valuable information, it is not at all blogs that we find this, congratulations I was looking for something like that and found it here.

  The Leo News - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete
 13. Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work

  The Leo News - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete

 14. Very interesting,good job and thanks for sharing such a good blog.your article is so convincing that I never stop myself to say something about it.You’re doing a great job.Keep it up

  Telugu News - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete
 15. Enjoyed reading the article above , really explains everything in detail,the article is very interesting and effective.Thank you and good luck for the upcoming articles

  Telugu News - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete
 16. Really very happy to say,your post is very interesting to read.I never stop myself to say something about it.You’re doing a great job.Keep it 

  idhatri - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete
 17. Very interesting,good job and thanks for sharing such a good blog.your article is so convincing that I never stop myself to say something about it.You’re doing a great job.Keep it up

  idhatri - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete
 18. Enjoyed reading the article above , really explains everything in detail,the article is very interesting and effective.Thank you and good luck for the upcoming articles

  idhatri - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete
 19. Really very happy to say,your post is very interesting to read.I never stop myself to say something about it.You’re doing a great job.Keep it 

  jyothi-nainwal - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete
 20. Free Astro Thoughts Services Auspicious Period Chart Kundli Kundli Matching Mangal Dosha Birth Details Nakshatra Porutham Panchang Planet Position Porutham Sade-Sati Thirumana Porutham.

  ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం