భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Tuesday, December 16, 2008

ఇంటి పేర్లలో చివరి అక్షరం గణాంకాలు

మీ ఇంటి పేరు ఎంత తీవ్రమైనది? తరువాయి.


అ 30.5% (ప్రతి 10 లో మూఁడు)

ఆ 4.9% (ప్రతి 20 లో ఒకటి)

ఇ 41.6% (ప్రతి 5 లో రెండు)

ఈ 0.2% (ప్రతి 450 లో ఒకటి)

ఉ 16.1% (ప్రతి 6 లో ఒకటి)

ఊ 0.02% (ప్రతి 3000 లో ఒకటి)

ఎ,ఏ 1.5% (ప్రతి 66 లో ఒకటి)
అం 5.1% (ప్రతి 20 లో ఒకటి)ఇంటిపేర్లలో చివరి అక్షరంకొన్ని ఉదాహరణలు

ఎ, ఏలు
అందే, అన్నె, అన్నే, గద్దె, గాదె, ఆదె, ఆరె, ఏగే, కళువె, కామిరె, కాసె, దివిటె, దుట్టె, నార్నె, ---పల్లె (మునిపల్లె, రెడ్డిపల్లె మొ||), లాదె, వడ్డె ...
ఎ,ఏలని వేఱేగా చూడడం నాకైతే అనవసరమనిపిస్తుంది, ఉదా - అందె అన్నా అందే అన్నా తేడా వుండదు కదా ? ఇక పల్లె అని వచ్చేవాటిని పల్లి అని మార్చేయవచ్చు, ఉదా - మునిపల్లి, రెడ్డిపల్లి.


కాశీ, తాపీ, దబ్బిడీ, బహిరీ.
ఇందులో కూడా చాలా సార్లు ఉన్న ఇ కే దీర్ఘం ఇవ్వచ్చు. ఉదా- కాశీ అన్నా కాశి అన్నా పెద్ద అర్థం మారదుగా. కానీ తాపీ మాత్రం ఈ తోనే ముగించాలి. కాబట్టి ఈ లెక్క కూడా వివాదాస్పదం.


అమ్మూ
నాకు ఇదొక్కటే తారసపడ్డాది. కానీ క్రిత టపాలో శృతిగారు వారి ఇంటి పేరు బొమ్ము అన్నారు, దాన్ని బొమ్మూ అనీ వ్రాసుకోవచ్చు మఱి. కాబట్టి ఉ,ఊ లను వేఱు వేఱుగా భావించడం నాకు ఒప్పట్లేదు.


రోమనులో వ్రాసినపుడు. a,i,u,e,m (అ,ఇ,ఉ,ఎ,అం) లతో ముగిస్తున్నాయని భావించి ఈ ఐదిటికే లెక్క కడితే, అన్నిటికన్నా అఱుదైనవి ఎ తో ముగిసే ఇంటిపేర్లు. ఆ పంచాంతాలలోఁ గూడా ఎ, అం లకు చివర పు చేర్చేయవచ్చు. ఉదా- ధర్మవరం - ధర్మవరపు, మన్నె - మన్నెపు.

కాబట్టి ఇంతా చేస్తే తెలుగింటిపేర్లు అ, ఇ, ఉ లోనో ముగుస్తాయని భావించవచ్చు! (నేను మొన్నటి వఱకూ అలానే అనుకున్నాను - ఈ పరిశోధన తరువాతే ఎఅంతాలు, ఈఅంతాలు తారసపడ్డాయి)

తెలుఁగు భాష అజంతం
తెలుఁగు పాట అమృతం

Thursday, December 11, 2008

మీ ఇంటి పేరు ఎంత తీవ్రమైనది?

మన తెలుగు వారికి మన గతంతో వున్న అది పెద్ద సంబంధం, మన ఇంటిపేర్లు. ఎప్పటినుండో మాఱకుండా వున్న మన ఇంటి పేర్లలో ఎంతో సమాచారం వుంది. వాటిని విశ్లేషిస్తే ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు బయటపడతాయి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు, అలాంటి పరిశోధనలు ఏమీ జరుగట్లేదు. నా వంతు నేను, మీ ఇంటి పలకడానికి ఎంత తీవ్రంగా వుంటుంది అనేదానికి ఒక పరిమాణం ఏర్పాటు చేసాను. ఈ క్రింద ఇవ్వబడ్డ లెక్క ప్రకారం మీ యింటి పేరుకి ఎన్ని మార్కులు వస్తాయో లెక్కకట్టుకోవచ్చు.


మీ ఇంటి పేరుని అక్షరాలుగా విడదీయండి. ప్రతి అక్షరంలో అచ్చుకీ హల్లుకీ మార్కులు వేయండి.
నలుపు - పాజిటివ్ నెంబరు, ఎఱుపు - నెగటివ్ నెంబరు.

1) అచ్చులకు (చివరి అక్షరం పై వచ్చే అచ్చుకు ప్రత్యేకించి వేఱే చోట మార్కులు వేద్దాం)
 • 01
 • 01
 • 01
 • -10-20
 • -50-100
 • 123
 • 123
 • అఁ 10 అం 3 అః -10

2) హల్లులు
 • అల్పప్రాణులు (క గ, చ జ, త ద, ట డ, ప బ ) 0
 • మహాప్రాణులు (ఖ ఘ, ఛ ఝ, థ ధ, ఠ ఢ, ఫ భ) -10
 • అనునాశికాలు (ఙ ఞ ణ న మ ) 0
 • అవర్గీయములు
 • య ర ల వ స 0
 • -5-10-557

2.2) చ౨ జ౨ (ౘ ౙ)
 • రెండో చ 5 (చారు, చేప మొదలైనవాటిలా)
 • రెండో జ 5 (మోజు, జారు మొదలైనవాటిలా)

3) ద్విత్వాలు 2

4) సంయుక్తాలు
 1. య ర ల వ శ స ష హ కలిగిన సంయుక్తాలు -5 (త్ర, ట్ల వంటివి)
 2. పైవి లేని సంయుక్తాలు -10 (ట్న, క్త వంటివి)

5) అంత్యాక్షరం
మీ ఇంటి పేరులోని ఆఖరి అచ్చు బట్టి మీకు ఇంకొన్ని పాయింట్లు వస్తాయి.
1, ఆ 5, ఇ 0, ఈ 20, 2, ఊ 50, 10, ఏ 10, అం 5
(గమనిక - మీ ఇంటి పేరు గుంతకల్, కుకునూర్, పలాస్ వంటివైతే వాటిని బద్ధిగా గుంతకల్లు, కుకునూరు, పలాస వంటి ముచ్చటైన పేర్లుగా మార్చుకోండి, వర్నా మీరు డిస్క్వాలిపైడ్! హూఁ అంతే!)

ఉదా -
అడివి (aḍivi) 0 0 0 = 0
పుడి (puḍi) 0 0 0 = 0
దండు (daṇḍu) 0 3 2 = 5

పఱిమి (paṟimi) 0 7 0 = 7
గఱగ (gaṟaga) 0 7 1 = 8

కాజా(kāzā) 1 5,5 = 11
చావా (cāvā) 1 0,5 = 6

ఆచంట (āṭsṇṭa) - ఆ1 చం5,3 ట 0,1 = 10
వజ్జల (vazzala) 0 5,5,2 0,1 = 13
జుజ్జవరపు (jujjavarapu) 0 2 0 0 2 = 5

సరిఁగొప్పల (sarĭgoppala) 0 10 1 2 1 = 14
తఱిఁగొండ (taṟĭgoṁḍa) 0 7,10 1,3 1 = 22

తాళ్ళపాక (tāḷḷapāka) 1 5,5,2 1 0,1 = 15
పిల్లలమఱ్ఱి (pillalamaṟṟi) 0 2 0 0 7,7,1 = 17
యఱ్ఱపురెడ్డి (yaṟṟapureḍḍi) 0 7,7,2 0 1 2 = 19
చీమలమఱ్ఱి (ṭsīmalamaṟṟi) 5,1 0 0 0 7,7,2 = 22
జెఱ్ఱులమఱ్ఱి (zeṟṟulamaṟṟi) 5,1 7,7,2 0 0 7,7,2 = 38

ముక్కు (mukku) 0 0 2 2 = 4
బొజ్జా (bozzā) 0,1 5,5,5 = 16
కోలా (kōlā) - 3 5 = 8
పోలం (pōlaṁ) - 2 5 = 7

సూర్యదేవర (sūryadēvara) 1 -5 2 0 1 = -1
కాశీపట్నపు (kāśīpaṭnapu) 1 -10,1 0 -10 2 = -16
ఏలేశ్వరపు (ēlēśvarapu) 2 2 -5,-5 0 2 = -4
భైరవభట్ల (bhairavabhaṭla) -10,3 0 0 -10 -5 1 = -21
శ్రీరంగం (śrīraṅgaṁ) -5,-5,1 0,3 0,5 = -1
ఋగ్వేదం (r̥gvēdaṁ) -10 -5,2 0,5 = -8
ఝంఝూమారుతము(jhañjhūmārutamu) -10,3 -10,1 1 0 0 2 = -13
ఘటశాస్త్రి (ghaṭaśāstri) -10 0 -5,1 -5,-5 = -24
శృంగవృక్షపు (śr̥ṁgavr̥kṣapu) -5,-10,3 0 0,-10 -5,-10, 2 = -35

గద్దె (gadde) 0 0,2,10 = 12
మన్నే(mannē) 0 0,2,10 = 12
తాపీ (tāpī) 1 20 = 21
అమ్మూ(ammū) 0 0,2,20 = 52

0 నుండి 5 మధ్యలో వస్తే మీది పదారణాల.. యఱ్‌ఱ్.. మూడుమార్కుల జానతెనుగు ఇంటిపేరు, అందునా కొత్తా పాతా అందరి నోటా తియ్యగా నలిగేది అని.

5 నుండి 15
మధ్యలో అయితే, పది మార్కుల జానతెనుగు ఇంటి పేరు అచ్చతెలుఁగువారు స్వచ్ఛంగా పలికే పేరు.

-10 నుండి 0
మధ్యలో వుంటే మీది కాస్త సంస్కృత ఇంటి పేరు, మంచి తెలుగువానికి నోరు తిఱిగినా అప్పుడప్పుడూ కొన్ని వర్గాల పాతవారు, కొన్ని అభిమతాల సరిగొత్త కుఱ్ఱకార్లు పలకలేకపోవచ్చు. మీకా ఇంటి పేరు ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకుంటే ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోగలరు.

15 పైన
వుంటే మీది సరిగా పలికే వారు చాలా తక్కువ, కానీ పలికిన వారి నోట వింటే మీ ఇంటి పేరే వినాలి అన్నట్టుంటుంది! ఉదా - చీ౨మలమఱ్ఱి అనడానికి కూడా చీమలమర్రి అనేస్తారు. చ కాదు చ౨ అని చెప్పే సరికి తల ప్రాణం తోకకువస్తుంది. మూగమనసులు చిత్రంలో "నా పాట నీ నోట పలకాలే చి౨లక" అనే పాటలో ఘంటశాల/నాగేశ్వర రావు , "యహే చి కాదు ట్సి" అని చెబుతాడే ఆ మాదిరి అన్నమట. కానీ అందరమ్మాయిలూ సుశీల/సావిత్రిలా తొందరగా గ్రహించలేరు సుమీ.

-10 కి క్రింద వుంటే, మీ ఇంటి పేరు కాస్త తీవ్రమైనదని భావించగలరు! ఉదా - భైరవభట్ల, శృంగవృక్షపు వంటివి. ఇవి నేటి తెలుగు జీవికి సరిగా పలకటం చాలా కష్టమౌతాయి. శృంగవృక్షం అనడానికి మహా అయితే చాలామంది స్రుంగవ్రుక్షమ్ అని అంటారు. అలానే భైరవభట్ల అనడానికి బైరవబట్ల అని సరిపెడతారు.

వచ్చే వచ్చే రోజుల్లో -8 నుండి +12 బయట వుండే ఇంటి పేర్లకు చాలా గడ్డు కాలం రానుంది. (దీనికి మినహాయింపు అంత్యాక్షరి ప్రత్యేకాలు గద్దె తాపీ అమ్మూ వంటివి - అసలయితే అంత్యక్షరి నియమం వుండకూడదు, కానీ వచ్చే రోజుల్లో జరగబోయే పరిశోధనల గుఱించి చిన్ని సూచన ఇద్దామని దాన్ని ఉంచేసాను.)

ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరూ మీ ఇంటి పేరుకి మార్కులు కట్టండి, మాకు తెలియజెప్పండి. మా మార్కుల పద్ధతి మంచిదయితే, మార్కులు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో వుండాలి. దానికి సగటు 5, సగటు డీవియేషన్ కూడా 5 వుంటుందని మా అంచనా. వీలైతే పూర్తి వివరాలు త్వరలో :)


నెనర్లు
౧) అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఇంకో విషయం, మీ ఇంటి పేరు గనక ఈ చిట్టాలో లేకుంటే అక్కడ వేంటనేఁ జేర్చగలరు.
౨) లిప్యంతరీకరణ - కొలిచా౨ల(8) గారి ఈమాట సౌజన్యం.