భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Friday, June 27, 2008

ಮಹಾ ಯೋಗಿ ವೇಮನ ರಸ್ತೆ - ఎందుకు ఏఁవిటీ ఎలా


యోగి వేమన గారి మీద టపా కాబట్టి ఈ టపా చదవడానికి మీకు వేమన ఖతి (ఫాంటు) అవసరం. దాన్ని ఇక్కడ నుండి దింపుకోగలరు.
బెంగుళూరులో మహా యోగి వేమన రస్తె అని ఒక రస్తె వున్నది. అది కోరమంగలం అనే మోస్టు హాపెనింగు ప్లెసులోఁ. అది ఎందుకుంది ఎలావుంది అన్నదాని మీద నా సిద్ధాంతం. మహా యోగి వేమన రస్తె అని చూసి మా బఘరోబ్లాస (బన్నేరుఘట్టా రోడ్డు బ్లాగర్ల సంఘం) మిత్రులు చాలా మంది సంతోషపడడం జరిగింది. అలానే వారు ఆ పేరు ఎలావచ్చింది అని అడగడం కూడా జరిగింది. వారి కోసం ఈ సమాధానం.

ఊరికే నాలుగు లైన్లలో సమాధానం ఇస్తే అది నా టపా ఎదుంకౌతుంది. అసలే, తెలుగు బాషలో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక పదం కౢప్తం దీనికి రెండు కారణాలున్నాయి.
౧) ఇందులో ఌ వుంటుంది. దాన్ని వ్రాయడం చాలా కష్టమవుతుంది కంప్యూటర్లలో. దాన్ని నాలా తాపత్రయ పడి వ్రాసినా అది సరిగా కనబడి చావదు.
౨) నాకెందుకో ఏదైనా కౢప్తంగా చెప్పాలంటే ఇష్టముండదు. నాకూ తెలియదు ఎందుకో.

కానీ మీకు చాదస్తం కాస్త ఎక్కువ అవడఁవో, లేదా మీకు అనుభవాహ్వానాత్మకత తక్కువవడఁవో లేదా తెలుగు భాషలో మీకు నచ్చని ఒకేఒక్క పదం నివిడి అయితేనో, లేదా ఌ మీ ఇష్టాక్షరమైతేనో, మీకు నా కౢప్త సమాధానం.
మహా యోగి వేమన రస్తె కి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే, కోరమంగల రెడ్డిజన సంఘ వారు తెవికీ చదవలేదు కాబట్టి.


ఇంతకీ అసలు విషయానికొస్తే,
బెంగుళూరులో ఉత్తరం వైపు వెళితే, మన అనంతపురం వస్తుంది. వీళ్లు దాన్నే అనంతపుర అంటారు సిరిగన్నడంలోఁ. అలానే ఇక్కడి నుండి తూర్పు వేపు వెళితే మన కుప్పాం వస్తుంది. దీన్ని వీరు కుప్పావు, లేదా కుప్ప అని అనాలి సిరిగన్నడంలో, కానీ మామూలు కన్నడం లో దీన్ని కుప్పాం అనే అంటారు, పలకడం మాత్రం కుప్పామ్ అని పలుకుతారు. ఆగ్నేయం వైపు వెళితే, మీకు హోసూరు వస్తుంది. దీన్ని అరవంలో హోసూర్ అంటారు. తెలుగన్నడాల్లో హోసూరు అంటారు. అసలైతే సుందరతెలుఁగులో దీన్ని కొత్తూరు అనాలి. కానీ తెలుగులో హోసూరు అనే అంటారు. హోసూరులో కూడా తెలుగు జనాభా బాగా హెచ్చు. సుందరతెలుఁగులో పెచ్చు అనాలి, ప బదులు హ వస్తుంది సరికన్నడంలో కాబట్టి వారు హెచ్చు అంటారు. కానీ మూములు తెలుఁగులో హెచ్చు అనడం పర్వాలేదు.

అన్నట్టు నేను చాలా నాళ్ళ నుండి హ తెలుగు అక్షరమా లేదా సంస్కృతం నుండి తెచ్చుకున్నదా అని ఆలోచించసాగాను. కన్నడిగులకైతే కచ్చితంగా హ వుంది బాషలోఁ, కనీ నాకింత వఱకూ హ కలిగిన అచ్చ తెలుగు పదం ఒక్కటి కూడా కనబడలేదు. హవ్వ హవ్వ ఎంత అపచారం! హూఁ .. ఆలోచించకుండానే హవ్వ మఱియూ హూఁ అనుకుంటూ హెచ్చు తెలుగు పదాలు తగలనే తగిలాయనుకోండి. మీకు హవ్వ మఱియు హూఁ తప్ప వేరే ఏఁవైనా హ గలిగిన తెలుగుపదాలు కనబడితే చెప్పగలరు.

ఇంతకీ మనం ఎక్కడున్నాం హోసురులో గద. మొత్తానికి ఉత్తరాన అనంతపురం, తూర్పున కుప్పం, ఆగ్నేయాన హోసురు కలగడం వల్ల బెంగుళూరులోని తూర్పు, ఉత్తర, ఆగ్నేయ, దక్షిణ, ఈశాన్య, వాయువ్య దిక్కులలో తెలుగు జనాభా చాలా ఎక్కువ. వెనకటికి రాయలసీమ నుండి ఇక్కడికి చాలా మంది వచ్చి స్థిరపడ్డారు. వారి కిప్పుడు తెలుగు వచ్చుగాని, మాట్లాడితే మీలాంటి వారికి కోపం వస్తుంది. నా మాతృభాషని వీడిట్లా హింసిస్తున్నాడేంటని. కానీ వారిది కూడా అది మాతృభాషని మరువకూడదు మీరు. ఇప్పటికీ ఇక్కడ తెలుగు వారమంటే, రెడ్డవరా, నాయిడవరా అని అడుగుతారు. దానికి మీరు బేరవరం అని సమాధానం చెప్పవచ్చు. లేదా సాఫ్టుబేరవరం అనైనాఁ జెప్పవచ్చుఁ.

అందుకే ఇక్కడ పేర్లు వేంకట రెడ్డి నగర, ఆలపాటి వేంకయ్య రస్తె, రామలింగారావు ఉద్యానవన వంటివి తఱచుగా వినబడతాయి. అలాంటి ఒక రస్తెనే మన మహా యోగి వేమన రస్తె.


ఇక ది మోస్టు హాపనింగ్ ప్లేస్ ఇన్ బెంగుళూరైన మన కోరమంగలకి తిరిగవస్తే, (అన్నట్టు దీన్ని కూడా అచ్చ తెనుగులో కోరమంగలం అనాలని గుర్తుపెట్టుకోగలరు) ఇక్కడ రెడ్లు జాస్తి. మన యోగి వేమన రస్తెలో రెడ్డి జన సంఘ (రెడ్డి జనాల సంఘం) కూడా వుంది. (ఇప్పుడు ఆ భవనం మఱియూ దాని చుట్టు ప్రాంగణం మొత్తం శతకోట్లలో వుంటింది ఖరీదు. కానీ నాలుగు తరాల క్రితం మన రెడ్డి జనరు సంఘ హాకినప్పుడు, ఆ భూఁవి వారికి ఊరకునే వచ్చినా వ్చచియుండవచ్చుఁ. )

ఇప్పటికే మీలో కొందరు పిల్లలు, నాకు తెలిసిపోయింది, నాకు తెలిసిపోయింది, నేను చెబుతా, నేను చెబుతా అని గాలిలో చేతులు ఆడిస్తున్నారు. అందరూ మీ అంత చూఱుకు గాదు గావట్టి నేనే మెల్లగా అందరికీ అర్థఁవయ్యేట్టు చెబుతా ఆ యోగి వేమన రస్తె ఎలా వచ్చిందో. యోగి వేమనగారు భోగిగావున్న నాళ్ళు ఆయన పేరు ... పేరూ... ఒక్క నిమిషం - అక్కడే ఉండడి నేను వెళ్ళి వికీ చూసి వస్తాను.. వెల్ ... హూఁ ... వికీ పెద్దగా ఉపయోగపడలేదు! ఏదో రెడ్డిగారు మొత్తానికి. కాబట్టి కోరమంగలంలోని అంత పెద్ద సంఘం వున్న మన రెడ్డి జనరు. వారు ఉన్న వీధికి తమ వాడైన, మన వాడైన యోగి వేమన గారి పేరు పెట్టుకున్నారు. ఔరా అద్భుతము గదా రాకేశ్వరుండి ప్రతిభ అనుకుంటున్నారా.
ఏదో నా దయా మీ ప్రాప్తం.. అసలే మొహవాటస్తుడని మఱీ పొగిడి వేయవద్దు. (మొహవాటం - ఇది సంస్కృతం నుండి వచ్చింది, లేదా వచ్చిన దానిఁవల్లే వుంది కాబట్టి నా 'హ ప్రశ్న'కు ఈ పదం సూచించరాదు).

మీ యోగి వేమన ప్రశ్నకు జవాబు దొరికిందని ఆశిస్తూ శలవు.
--------------------------------


ఇప్పుడే అందిన తాజా౨ వార్త. కోరమంగలంలోని హోసురు రోడ్డులో నున్న ఫోరం మాల్లో రెడి సినిమా రెండో సారి చూడడానికి వెళ్ళి, "సినిమాకి రెండువందలా నిష్టూరంగానూ" అనుకుంటూ నోరు తెఱుచుకుబెట్టి జనీలీయా పోస్టురుకేసి చూస్తూ సంతృప్తి పడుతున్న మా రిపోర్టర్ రానారె లైవ్ రిపోర్టింగ్... కాస్కోండి!

రానారె బెంగుళూరులో అతిప్రభావవంతులు (influential కి వచ్చిన తిప్పలు) మఱియు అతిసంపన్నులైన నాయిడురెడ్డివారిలో ఒకరిగా ఈ విషయమై మీ అభిప్రాయం ?

అతి సంపన్నులు - ఆ మాతు తుంబ సక్కగా సెప్పి యుండారు సదువరిగారు. మామూల్గా మా అంతవరిగె మనేల్లో (ఇండ్లల్లో) తినేదానికి కూడా సరిగా తిండి సిక్కేదిలేదు. హైహెచ్చు సినిమాకి ఇరడునూరు రూపాయిలంటావుండారు. సెప్పటిదేంటంటే, మన జగనన్నుండలే, ఆయన దగ్గర తుంబా కాసులు ఉండాయ్, కోరమంగలలో తుంబ జమీనూ కూడా ఉండాది అవరిగె, ఒక మాలు కూడా వుండాది అవరిగె ఈకడ. మిక్కిలిన రెడ్డి జనరదంతా కూడగట్టినా ఆయనలో అర్ధ కూడా జేయలేం. కాబట్టి ఆయన ఒక్కవన వల్ల మన రెడ్డవరిక్కడ సగటున ఇందాక మీరు అంటాండారే బాళా కాసవరని, అదన్న మాట. ఇక మన నాయిడురెడ్డి వారి బగ్గె సెప్పాలంటే, ..


రానారె గారు, ఇప్పటికే కార్యక్రమం నివిడి ఎక్కువైపోతుందని ప్రేక్షకులు అంటున్నారు. కాబట్టి మహా యోగి వేమన రస్తె విషయానికి వస్తే..

ఆ రస్తె ఇషయమై, వికీలో సూడంగా గొత్తయ్యిందేంటంటే,
వేమన చరిత్ర అస్పష్టంగా ఉంది. సుమారు 1650 - 1750 మధ్య కాలములో జీవించి ఉండవచ్చు. బహుళ ప్రచారంలో ఉన్న కథనం ప్రకరం వేమన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. వేమన కొండవీటి రెడ్డిరాజవంశానికి చెందిన వాడు అని, గండి కోట దుర్గాధిపతులకు సంబంధం కలిగినవాడని అంటారు. కానీ ఇది నిజం కాదని పరిశోధకులు తెలియజేస్తున్నారు.కడప మండలంలోని ఒక చిన్న పల్లెలో మధ్య తరగతి కాపు కులస్థులకు జన్మించాడని అంటున్నారు. ఇతని జన్మస్థలం పేరు "మూగచింతపల్లె" కావచ్చును.
అన్నట్టు మీకో ఇషయం గొత్తా సదువుఱ్ఱిగారు మా మనె వుండాది ఆ రస్తె పక్కదల్లే, మేఁవు.. <బీఈఈప్>

విన్నారుగా కోరమంగలం నుండి మా రిపోర్టర్ రాకేశ్వర నాయిడు రెడ్డి లైవ్ రిపోర్ట్. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే,
మహా యోగి వేమన రస్తె కి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే, కోరమంగల రెడ్డిజన సంఘ వారు తెవికీ చదవలేదు కాబట్టి.

Sunday, June 22, 2008

కాపలాదారు

కాపలాదారు కాఁవుడు కుర్చీలో కూర్చున్నాడు
కాపలా కాస్తున్న కార్యాలయం కాళీగానే వుంది
కఛేరి కాళీ చేస్తున్న జనాలకు రోజు ముగిసింది
కాఁవుడికి కొత్తగా వచ్చిన రాత్రితోఁ రోజు మొదలైంది

ఆఫీసు పనిని అక్కడే విడువలేక
బుఱ్ఱవెనుక పదిలంగా బధ్రపరచి
ఇంటికి తమగూడా ఎత్తుకెళ్ళారు
వారు వదిలిన కాళీకి కాఁవుడు కాపల

రేపు వచ్చే వారం వచ్చే మాసం వచ్చే ఏఁడూ
వస్తాయో రావో తెలియని వాటి కోసం
ఉద్యోగుల దగ్గర వున్నాయి ప్రణాళికలు
పిలవని వారు పిలిస్తే పలకడానికున్నాడు కాఁవుడు

అంతరాళంలోనికి ఎగిరిపోవాలని నిత్యం
ప్రాకులాడే వారి బ్రతుకులు ఇసుకలో
కూరుకుపోకుండా కాపాడడానికి అలికిన
చలనం లేని మైదానం వాడి జీవితం

కాఁవుడి తండ్రి మైసయ్య కాపలాదారు
మైసయ్య అయ్య సిద్దప్ప కాపలాదారు
మైసయ్య మైసూరు బ్యాంకును కాసాడు
సిద్దప్ప మహారాజ అరమనె కాసాడు

కాఁవుడికి వాడితాత కాసింది రాజుగార్నని తెలుసు
సిద్దప్పకి వాడి తాత కాసింది నంజుండేశ్వరుణ్ణననీ తెలుసు
వీరిద్దరికీ తెలియని కాపలాలు వేలల్లో వున్నాయి
వందలేండ్లుగా వీరి తాతలు కాస్తూనే వున్నారు

దేవాలయాలను దరిద్రులనుండి కాసారు
పరమేశ్వరుణ్ణి కాసారు వీరు నిష్ప్రయోజకత్వం నుండి
మహారాజభవనాల్ని మన్నుకాపుల నుండి కాసారు
రాజుగార్ని కాసారు వీరు ఏంచేతగానితనం నుండి

బ్యాంకుల్ని బడుగుబ్రతుకుల నుండి కాసారు
ధనవంతుడిని కాసారు వీరు దానధర్మం నుండి
ఇన్‌ఫోసిస్ని ఇతరులనుండి కాఁవుడు కాసాడు
సాఫ్టువేరోణ్ణి కాసాడు వీడు పరమనిరర్థకం నుండి

బ్రాహ్మల్ని కాసారు వైశ్యుల్ని కాసారు
దేవుణ్ణి కాసారు దానవుల్నీ కాసారు
డబ్బుగా దాయబడ్డ అక్రమాల్ని కాసారు
నీతిగా ముసుగు దాల్చిన అత్యాచారాన్ని కాసారు

తమని తాము సమానత్వం నుండి
తమ పిలల్ని చదువు సంస్కారం నుండి
తమవారిని ఐకమత్యం నుండి
తమ భయాల్ని ధైర్యం నుండీ కాసారు

ఒడాయారు రాజుగారు సిద్దప్పనెఱుగడు
ఆయని గుమస్తా ఎఱిగిన వంటవాడు మాత్రం ఎఱుగును
నారాయణ మూర్తిగారు కాఁవుడినెఱుగడు
ఆయన నియమించిన పెదకాపలాదారు మాత్రం ఎఱుగును
వీరి తాతలను వీరు సైతం ఎఱుగరు
ఆయనకే తెలియాలి ఆ నంజుండేశ్వరుడైనా ఎఱుగునో లేదో

తమనెరుగని వారిని తామెరగని వాటినుంచి కాసారు
మెదడులో వారికీ వీరికీ మధ్యలో గీతలు గీసారు
రూపును బట్టి వారికిచ్చే చూపులు మార్చారు
వేషం బట్టి వారితో సంభాషించే భాషను మార్చారు

కాసి కాసి కాలం కట్టిన గోడలలో ఇటకలైపోయారు
వేచి వేచి వానలో తడిసారు ఎండలో ఎండారు
సంస్కరణతో కూలిన గోడలతో పడుతూనే
కౌటిల్యం కట్టిన గోడలతో పైకి లేచారు

గోడవతలివారికి వీరు కానరారు
గోడివతలివారికి వీరు నచ్చరారు
ఆదర్శవాదులకు వీరు శత్రువులు
ఆచరణాత్ములకు వీరెందరైనా సరిపోరు

టోపీ పెట్టినా టై కట్టినా వీరు మాత్రం నిర్విరామంగా కాసారు
జీవితాలు గడచినా వ్యవస్థలు కూలినా వీరు ఇంకా కాస్తారు
మారుతున్న మార్పులో మారనిది వీరి కాపలా మాత్రఁవే
ఎవరిని ఎప్పుడు ఎందుకు కాసినా వీరు కాసింది వ్యవస్థను

తమని లోనికి రానివ్వని వ్యవస్థను
తమ ఉనికి ఎరుగని గాఢ నిద్రలను
తమను ప్రతిష్టించిన నిధులను
తమ ప్రాణంకంటే పదిలంగా
తమనుండి తమలాంటి
తమవారినుండి కాసారు

తమ నీడ అంతఃకొలనుపైఁ బడకుండా
తమ శబ్దం సెన్సెక్సు శ్రుతి తప్పించనీకుండా
తమ అభిమానం గోడెత్తుకు ఎదగకుండా

కాపలాదారు పై అనివార్యంగా ఆధారపడ్డ వ్యవస్థను
కాపలాదారు కులం నుండి కాపలాదురు కాస్తాడు


-------------
౧) అరమనె - మైసూరు ఒడయారు రాజుల ప్రఖ్యాతిగాంచిన రాజభవనం
౨) నంజుండేశ్వరుడు - మైసూరు దగ్గరలో నంజనగాడులో వెలసిన నీలకంఠేశ్వరుడు
౩) ఇన్ఫోసిసు - మైసూరువాసి నారాయణమూర్తిగారి ఇన్ఫోసిసు
సుందరమైన క్యాంపసు సుప్రసిద్ధం

ౘ ౙ ( చ౨ జ౨ ) ౩౦ ఏప్రిలు ౨౦౦౮ నాటికి

గూగులు గుంపులకు నా వేగు

నమస్కారం,

నాకు ఒక చిన్న సమస్య వచ్చి పడ్డాది. నేను రెండో చ౨ మఱియు రెండో జ౨ వ్రాయాలనుకుంటున్నాను (రెళ్ళు నెత్తిమీదవుండాలి వాటిని ప్రక్కన పెట్టవలసివచ్చింది - అదే సమస్య). దానికి ఉన్న పరిష్కార మార్గాల గుఱించి.

౧) కొలిచాల (కొలిౘాల) గారు అవి యూనీకోడుకు జతచేశారు అని ఒక మెయిలు పంపారు.
అందులో ఒక పీడీఎఫ్ కూడా వుంది. అందులో చ౨ కి 0C58 మఱియు జ౨ కి 0C59 కేటాయించారని వుంది.
ఆ మెయిలు వచ్చి ఏఁడున్నర అయినా ఇప్పటికీ వాటిని ఎక్కడా వాడడం చూడలేదు. వాటిని పూర్తిగా చూపించగల ఖతులు కూడా లేవనుకుంట. గౌతమి వాడే వారికి ౘ ౙ కనిపించడం వారి కంప్యూటరులో పోతన, వేమన ఖతులు వున్నవాలేవా అన్నదాని మీద ఆధార పడివుంటుంది. అలానే వాటి గుణింతాలు ఉదా - ౘు ౙు.పోతన వాడే వారికి ౘ ౙ బానే కనిపిస్తాయి గాని, వాటికి గుణింతాలు చేర్చినపుడు సరిగా కనబడవు. ఉదా - ౘు ౙు. వేమన వాడే వారికి ౘ ౙ బానే కనిపిస్తాయి గాని, వాటికి గుణింతాలు చేర్చినపుడు సరిగా కనబడవు. ఉదా - ౘు ౙు.మీరు వేంటనే పోతన మఱియు వేమన ఖతులు తెచ్చుకోండ ఇక్కడి నుండి. అలానే మంటనక్క మూడులోఁ ఇవి ఇతర విహరుణులకంటే బాగా కనబడతాయి.

౨) టైపు చేయడానికి నేను inscript వాడతాను కాబట్టి, నా కీబోర్డులో Alt Gr + చ = చ౨ (ౘ) గా మార్చగలను అది పెద్ద సమస్య కాదు. మిగిలిన వారు ఈ సమస్యను ఎలా అధిగమించగలరో తెలియదు.

౩) ముఖ్యమైన విషయఁవై, బ్రౌణ్యంలో జ౨ / ౙ ని చూపించడానికి వారు 0C5B (0C59 కి భిన్నంగా) వాడుతున్నారు. ఉదా - ఈ పేజీచూడండి. అది ఎందుకు అలా వాడారు అన్నది మీకు అర్థమవ్వాలంటే దానికి అదే పేజీని దేవనగరిలోచూడండి. దేవనగరి ज़ 095B కడ వుండండచేత అలా చేశారు.

ఇంతకీ దీని గుఱించి మనము ఏమి చేయగలము ? నేను చ౨, జ౨ (ౘ ౙ) లు గలిగిన ఒక టపా వేయాలను కుంటున్నాను. నేనే చేసే భాషా పరిశోధనకి అది చాలా అవశ్యం. ఇప్పటికే నా భాషా పరిశోధనకు తెలుగు భాష మీద నాకు పట్టు లేక పోవడం పెద్ద అవరోధంగా మాఱింది, దానికి తోడు ఇలా సాంకేతిక ఇబ్బందులు రావడం గోరిచుట్టుపై రోకటిపోటే అవుతుంది. ఇక ఆచం౨ట కఌప్త (ఆౘంట కౢప్త) అని పరు ఉన్నవారైతే తమ పేరుని కంప్యూటరులో చూసుకునే
భాగ్యానికి కూడా నోచుకోలేరు పాపం!

ఈ అంశం మీద మీకు తెలిసింది, అది కాని పక్షాన తోచింది వ్రాయగలరు.
ముఖ్య గమనిక - "పాత అక్షరాలను ఎందుకు వాడడం", "ఈ కాలంలో వాటికి స్థానం లేదు" మొదలైన అంశాలను లేవనెత్తవద్దని మనవి. నా సందేహాలు సాంకేతికాంశాల గుఱించి అని గుఱుతుపెట్టుకోగలరు.

మీ,
రాకేశ్వర

తాడేపల్లి బాలసుబ్రహ్మణ్యంగారి జవాబు
రాకేశ్వర గారి సమస్యకు పరిష్కారం నాకూ తెలియదు. అయితే ఆయన సమస్యే నా సమస్య కూడా. ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి రాస్తున్నాను.
వేటినీ పాత అక్షరాలు అనడం సరికాదు. అభ్యుదయవాదులమనుకుంటున్నవారు పాత అక్షరాలని ప్రచారం చేస్తున్నవన్నీ లక్షణంగా లక్షలాదిమంది యొక్క ఉచ్చారణలో నిండుగా బతికే ఉన్న అక్షరాలు. పైగా భాషకు అప్పుడూ అప్పుడూ ఖచ్చితంగా అవసరమైన అక్షరాలు కూడాను. వ్యర్థంగా అకారణంగా సంప్రదాయాన్నీ ద్వేషించడం మంచిది కాదు. తెలుగు విషయంలో ఇలా ప్రవర్తించేవారు ఇంగ్లీషు దగ్గరికొచ్చేసరికి 17 వ శతాబ్దంనాటి చెత్త స్పెల్లింగులు వాడుతున్నారని గమనించాలి. వారు ఇంగ్లీషులో ఉన్న silent letters గుఱించి గానీ ఒకే అక్షరంతో అనేక ఉచ్చారణల్ని సూచించాల్సి ఉన్న దుఃస్థితి గుఱించి గానీ ఏ
విధమెన విప్లవాలూ లేవదీయరు. అలాగే, తెలుక్కి సంబంధించి వీర వ్యావహారికవాదులైనవారు ఇంగ్లీషు దగ్గరికొచ్చేసరికి మాత్రం పరమప్రౌడ శైలి ప్రయోగించి ఇంటా బయటా సెబాస్ అనిపించుకోవాలని తాపత్రయపడుతున్నారు. తెలుగంటేనే ఎందుకింత చులకన భావం ? ఈ ధోరణి వెనుక నిజంగా ఉన్నది అభ్యుదయం కాదు. తెలుగు పనికిమాలిన భాష. నేర్చుకోదగని భాష. ఎవడిష్టమొచ్చినట్లు వాడు కంపు చెయ్యడానికి వీలైన భాష.
ప్రతివాడూ "నేనీ అక్షరం పలకలేను. తీసిపారెయ్యండి" అంటే చివరికి భాషలో అక్షరాలే ఉండకుండా పోతాయి. ఇది అభ్యుదయం కాదు. ఇది విధ్వంసవాదం. మనం నిజంగా భాషాభిమానులమే అయితే మన ప్రేమ selective గా conditional గా ఉండదు. మన భాషకు సంబంధించిన అన్ని విషయాల్నీ బేషరతుగా నిర్నిబంధంగా ప్రేమిస్తాం. భాషని ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలనే తహతహ లేకపోగా, తామేదో భాష
పాలిట అవతారపురుసులైనట్లు దాన్ని సంస్కరించాలని డిమాండు చెయ్యదం మిక్కిలి అబ్బురం. ఈ జబ్బు మన తెలుగువారికి తప్ప ప్రపంచంలో మఱింకే జాతికీ లేదని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. చెయ్యి వెయ్యకూడని విషయాలు కొన్నున్నాయి మానవ నాగరికతలో.

కొలిౘాల సురేశ్ గారి జవాబు

> ౧) [snip] పోతన వాడే వారికి ౘ ౙ బానే కనిపిస్తాయి గాని, వాటికి గుణింతాలు చేర్చినపుడు
> సరిగా కనబడవు. ఉదా - ౘు ౙు

మేము యూనికోడ్ కు జతచేసిన సంకేతాలనుగుణగంగా డా. కృష్ణ దేశికాచారిగారు పోతన ఫాంట్లు ఆ రోజుల్లోనే సరిదిద్దారు[1]. అయితే, ఆ అక్షరాల గుణితాలు సరిగా పనిచేయకపోవటానికి కారణం మైక్రోసాఫ్ట్ యూనిస్క్రైబ్ ఆయా
సంకేతస్థలాలను తెలుగు హల్లులుగా గుర్తించకపోవడమే. ఈ కొత్త అక్షరాలను యూనికోడ్ 5.1 లో ప్రమాణీకరించారు. మైక్రోసాఫ్ట్ విస్టా లోని యూనిస్క్రైబ్ కూడా యూనికోడ్ 5.0 ను మాత్రమే పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

> ౨) టైపు చేయడానికి నేను inscript వాడతాను కాబట్టి, నా కీబోర్డులో Alt Gr + చ =
> చ౨ (ౘ) గా మార్చగలను అది పెద్ద సమస్య కాదు. మిగిలిన వారు ఈ సమస్యను ఎలా
> అధిగమించగలరో తెలియదు.

పద్మ (లేఖిని)లో ~c, ~j అని రాస్తే సరిపోతుంది.

> ౩) ముఖ్యమైన విషయఁవై, బ్రౌణ్యంలో జ౨ / ౙ ని చూపించడానికి వారు 0C5B (0C59 కి
> భిన్నంగా) వాడుతున్నారు.

We did discuss about using 0C5B for /dz/ when we wrote this proposal.
But note that the devanagari code point '095B' is used to represent /z/ voiced alveolar fricative, which is different from voiced affricate /dz/ that we use in Telugu[2]. I tried to argue that 'z' and
'dz' are allophonic in Telugu, but we finally decided to go with separate codepoints, given that there is no corresponding devanagari codepoint for 'ts' (voiceless affricate).

Regards,
Suresh.
--
[1] http://groups.yahoo.com/group/digitaltelugu/message/645
[2] What is interesting about these sounds is that besides Telugu, their usage is found in Kannada (Dravidian), Marathi (I-A), Oriya (I-A) and Korku (Munda) languages. Actually, the phonology of Marathi also includes the two extra aspirated consonants that corresponding
to /ts/ and /dz/. Emeneau, hypothesizing that these languages form a geographical band across central India, says these affricates must have diffused across this area, but their source is unknown (cf. Emeneau, MB 'India as a linguistic area.' Linguistics 32: 3-16)వెన్న నాగార్జునగారి జావాబు

> > ౩) ముఖ్యమైన విషయఁవై, బ్రౌణ్యంలో జ౨ / ౙ ని చూపించడానికి వారు 0C5B (0C59 కి
> > భిన్నంగా) వాడుతున్నారు.

> We did discuss about using 0C5B for /dz/ when we wrote this proposal.
> But note that the devanagari code point '095B' is used to represent /
> z/ voiced alveolar fricative, which is different from voiced
> affricate /dz/ that we use in Telugu[2]. I tried to argue that 'z' and
> 'dz' are allophonic in Telugu, but we finally decided to go with
> separate codepoints, given that there is no corresponding devanagari
> codepoint for 'ts' (voiceless affricate).

I vaguely remember one other reason for not using 0C5B. 095B comes to Devanagari from Urdu and there was a rumor that the voiced alveolar fricative /z/ was used in Telugu with a dot under జ just like in Devanagari. I heard that it was used in some publications from the Nizam era. Of course, I have not seen any evidence of it so far. This and Suresh's technical description of the difference between /z/ and /dz/ convinced us that we don't have to stick to 0C5B.
Regards,
Nagarjuna