భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Sunday, June 22, 2008

ౘ ౙ ( చ౨ జ౨ ) ౩౦ ఏప్రిలు ౨౦౦౮ నాటికి

గూగులు గుంపులకు నా వేగు

నమస్కారం,

నాకు ఒక చిన్న సమస్య వచ్చి పడ్డాది. నేను రెండో చ౨ మఱియు రెండో జ౨ వ్రాయాలనుకుంటున్నాను (రెళ్ళు నెత్తిమీదవుండాలి వాటిని ప్రక్కన పెట్టవలసివచ్చింది - అదే సమస్య). దానికి ఉన్న పరిష్కార మార్గాల గుఱించి.

౧) కొలిచాల (కొలిౘాల) గారు అవి యూనీకోడుకు జతచేశారు అని ఒక మెయిలు పంపారు.
అందులో ఒక పీడీఎఫ్ కూడా వుంది. అందులో చ౨ కి 0C58 మఱియు జ౨ కి 0C59 కేటాయించారని వుంది.
ఆ మెయిలు వచ్చి ఏఁడున్నర అయినా ఇప్పటికీ వాటిని ఎక్కడా వాడడం చూడలేదు. వాటిని పూర్తిగా చూపించగల ఖతులు కూడా లేవనుకుంట. గౌతమి వాడే వారికి ౘ ౙ కనిపించడం వారి కంప్యూటరులో పోతన, వేమన ఖతులు వున్నవాలేవా అన్నదాని మీద ఆధార పడివుంటుంది. అలానే వాటి గుణింతాలు ఉదా - ౘు ౙు.పోతన వాడే వారికి ౘ ౙ బానే కనిపిస్తాయి గాని, వాటికి గుణింతాలు చేర్చినపుడు సరిగా కనబడవు. ఉదా - ౘు ౙు. వేమన వాడే వారికి ౘ ౙ బానే కనిపిస్తాయి గాని, వాటికి గుణింతాలు చేర్చినపుడు సరిగా కనబడవు. ఉదా - ౘు ౙు.మీరు వేంటనే పోతన మఱియు వేమన ఖతులు తెచ్చుకోండ ఇక్కడి నుండి. అలానే మంటనక్క మూడులోఁ ఇవి ఇతర విహరుణులకంటే బాగా కనబడతాయి.

౨) టైపు చేయడానికి నేను inscript వాడతాను కాబట్టి, నా కీబోర్డులో Alt Gr + చ = చ౨ (ౘ) గా మార్చగలను అది పెద్ద సమస్య కాదు. మిగిలిన వారు ఈ సమస్యను ఎలా అధిగమించగలరో తెలియదు.

౩) ముఖ్యమైన విషయఁవై, బ్రౌణ్యంలో జ౨ / ౙ ని చూపించడానికి వారు 0C5B (0C59 కి భిన్నంగా) వాడుతున్నారు. ఉదా - ఈ పేజీచూడండి. అది ఎందుకు అలా వాడారు అన్నది మీకు అర్థమవ్వాలంటే దానికి అదే పేజీని దేవనగరిలోచూడండి. దేవనగరి ज़ 095B కడ వుండండచేత అలా చేశారు.

ఇంతకీ దీని గుఱించి మనము ఏమి చేయగలము ? నేను చ౨, జ౨ (ౘ ౙ) లు గలిగిన ఒక టపా వేయాలను కుంటున్నాను. నేనే చేసే భాషా పరిశోధనకి అది చాలా అవశ్యం. ఇప్పటికే నా భాషా పరిశోధనకు తెలుగు భాష మీద నాకు పట్టు లేక పోవడం పెద్ద అవరోధంగా మాఱింది, దానికి తోడు ఇలా సాంకేతిక ఇబ్బందులు రావడం గోరిచుట్టుపై రోకటిపోటే అవుతుంది. ఇక ఆచం౨ట కఌప్త (ఆౘంట కౢప్త) అని పరు ఉన్నవారైతే తమ పేరుని కంప్యూటరులో చూసుకునే
భాగ్యానికి కూడా నోచుకోలేరు పాపం!

ఈ అంశం మీద మీకు తెలిసింది, అది కాని పక్షాన తోచింది వ్రాయగలరు.
ముఖ్య గమనిక - "పాత అక్షరాలను ఎందుకు వాడడం", "ఈ కాలంలో వాటికి స్థానం లేదు" మొదలైన అంశాలను లేవనెత్తవద్దని మనవి. నా సందేహాలు సాంకేతికాంశాల గుఱించి అని గుఱుతుపెట్టుకోగలరు.

మీ,
రాకేశ్వర

తాడేపల్లి బాలసుబ్రహ్మణ్యంగారి జవాబు
రాకేశ్వర గారి సమస్యకు పరిష్కారం నాకూ తెలియదు. అయితే ఆయన సమస్యే నా సమస్య కూడా. ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి రాస్తున్నాను.
వేటినీ పాత అక్షరాలు అనడం సరికాదు. అభ్యుదయవాదులమనుకుంటున్నవారు పాత అక్షరాలని ప్రచారం చేస్తున్నవన్నీ లక్షణంగా లక్షలాదిమంది యొక్క ఉచ్చారణలో నిండుగా బతికే ఉన్న అక్షరాలు. పైగా భాషకు అప్పుడూ అప్పుడూ ఖచ్చితంగా అవసరమైన అక్షరాలు కూడాను. వ్యర్థంగా అకారణంగా సంప్రదాయాన్నీ ద్వేషించడం మంచిది కాదు. తెలుగు విషయంలో ఇలా ప్రవర్తించేవారు ఇంగ్లీషు దగ్గరికొచ్చేసరికి 17 వ శతాబ్దంనాటి చెత్త స్పెల్లింగులు వాడుతున్నారని గమనించాలి. వారు ఇంగ్లీషులో ఉన్న silent letters గుఱించి గానీ ఒకే అక్షరంతో అనేక ఉచ్చారణల్ని సూచించాల్సి ఉన్న దుఃస్థితి గుఱించి గానీ ఏ
విధమెన విప్లవాలూ లేవదీయరు. అలాగే, తెలుక్కి సంబంధించి వీర వ్యావహారికవాదులైనవారు ఇంగ్లీషు దగ్గరికొచ్చేసరికి మాత్రం పరమప్రౌడ శైలి ప్రయోగించి ఇంటా బయటా సెబాస్ అనిపించుకోవాలని తాపత్రయపడుతున్నారు. తెలుగంటేనే ఎందుకింత చులకన భావం ? ఈ ధోరణి వెనుక నిజంగా ఉన్నది అభ్యుదయం కాదు. తెలుగు పనికిమాలిన భాష. నేర్చుకోదగని భాష. ఎవడిష్టమొచ్చినట్లు వాడు కంపు చెయ్యడానికి వీలైన భాష.
ప్రతివాడూ "నేనీ అక్షరం పలకలేను. తీసిపారెయ్యండి" అంటే చివరికి భాషలో అక్షరాలే ఉండకుండా పోతాయి. ఇది అభ్యుదయం కాదు. ఇది విధ్వంసవాదం. మనం నిజంగా భాషాభిమానులమే అయితే మన ప్రేమ selective గా conditional గా ఉండదు. మన భాషకు సంబంధించిన అన్ని విషయాల్నీ బేషరతుగా నిర్నిబంధంగా ప్రేమిస్తాం. భాషని ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలనే తహతహ లేకపోగా, తామేదో భాష
పాలిట అవతారపురుసులైనట్లు దాన్ని సంస్కరించాలని డిమాండు చెయ్యదం మిక్కిలి అబ్బురం. ఈ జబ్బు మన తెలుగువారికి తప్ప ప్రపంచంలో మఱింకే జాతికీ లేదని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. చెయ్యి వెయ్యకూడని విషయాలు కొన్నున్నాయి మానవ నాగరికతలో.

కొలిౘాల సురేశ్ గారి జవాబు

> ౧) [snip] పోతన వాడే వారికి ౘ ౙ బానే కనిపిస్తాయి గాని, వాటికి గుణింతాలు చేర్చినపుడు
> సరిగా కనబడవు. ఉదా - ౘు ౙు

మేము యూనికోడ్ కు జతచేసిన సంకేతాలనుగుణగంగా డా. కృష్ణ దేశికాచారిగారు పోతన ఫాంట్లు ఆ రోజుల్లోనే సరిదిద్దారు[1]. అయితే, ఆ అక్షరాల గుణితాలు సరిగా పనిచేయకపోవటానికి కారణం మైక్రోసాఫ్ట్ యూనిస్క్రైబ్ ఆయా
సంకేతస్థలాలను తెలుగు హల్లులుగా గుర్తించకపోవడమే. ఈ కొత్త అక్షరాలను యూనికోడ్ 5.1 లో ప్రమాణీకరించారు. మైక్రోసాఫ్ట్ విస్టా లోని యూనిస్క్రైబ్ కూడా యూనికోడ్ 5.0 ను మాత్రమే పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

> ౨) టైపు చేయడానికి నేను inscript వాడతాను కాబట్టి, నా కీబోర్డులో Alt Gr + చ =
> చ౨ (ౘ) గా మార్చగలను అది పెద్ద సమస్య కాదు. మిగిలిన వారు ఈ సమస్యను ఎలా
> అధిగమించగలరో తెలియదు.

పద్మ (లేఖిని)లో ~c, ~j అని రాస్తే సరిపోతుంది.

> ౩) ముఖ్యమైన విషయఁవై, బ్రౌణ్యంలో జ౨ / ౙ ని చూపించడానికి వారు 0C5B (0C59 కి
> భిన్నంగా) వాడుతున్నారు.

We did discuss about using 0C5B for /dz/ when we wrote this proposal.
But note that the devanagari code point '095B' is used to represent /z/ voiced alveolar fricative, which is different from voiced affricate /dz/ that we use in Telugu[2]. I tried to argue that 'z' and
'dz' are allophonic in Telugu, but we finally decided to go with separate codepoints, given that there is no corresponding devanagari codepoint for 'ts' (voiceless affricate).

Regards,
Suresh.
--
[1] http://groups.yahoo.com/group/digitaltelugu/message/645
[2] What is interesting about these sounds is that besides Telugu, their usage is found in Kannada (Dravidian), Marathi (I-A), Oriya (I-A) and Korku (Munda) languages. Actually, the phonology of Marathi also includes the two extra aspirated consonants that corresponding
to /ts/ and /dz/. Emeneau, hypothesizing that these languages form a geographical band across central India, says these affricates must have diffused across this area, but their source is unknown (cf. Emeneau, MB 'India as a linguistic area.' Linguistics 32: 3-16)వెన్న నాగార్జునగారి జావాబు

> > ౩) ముఖ్యమైన విషయఁవై, బ్రౌణ్యంలో జ౨ / ౙ ని చూపించడానికి వారు 0C5B (0C59 కి
> > భిన్నంగా) వాడుతున్నారు.

> We did discuss about using 0C5B for /dz/ when we wrote this proposal.
> But note that the devanagari code point '095B' is used to represent /
> z/ voiced alveolar fricative, which is different from voiced
> affricate /dz/ that we use in Telugu[2]. I tried to argue that 'z' and
> 'dz' are allophonic in Telugu, but we finally decided to go with
> separate codepoints, given that there is no corresponding devanagari
> codepoint for 'ts' (voiceless affricate).

I vaguely remember one other reason for not using 0C5B. 095B comes to Devanagari from Urdu and there was a rumor that the voiced alveolar fricative /z/ was used in Telugu with a dot under జ just like in Devanagari. I heard that it was used in some publications from the Nizam era. Of course, I have not seen any evidence of it so far. This and Suresh's technical description of the difference between /z/ and /dz/ convinced us that we don't have to stick to 0C5B.
Regards,
Nagarjuna

4 comments:

 1. ಅರ್ಕ, వచ్చెన్ లలో ర్‌,న్‌ల మాటేమిటి మరి?

  ReplyDelete
 2. అవి అక్షరమాలలో భాగాలు కాదు గాదా.
  అవి లిపికి సంబంధించినవి మాత్రమే.
  అంటే అర౯ (ಅರ್ಕ) అన్నా అర్క అన్నా అచ్చం ఒకేలా పలుకుతాం గదా.
  అలాగే వచ్చెన్ లో న్ బదులు ౯ 'లాంటిది' పెట్టినా అలానే పలుకుతాం కాబట్టి వాటికి ఇంకో అక్షరమివ్వడం జరగదు.
  వాటిని చూపించడానికి మీరు వేరే ఫాంటు వాడుకోవలసివుంటుంది.

  ReplyDelete
 3. ౘ టైపించడానికి Alt Gr చ పనిచేయడంలేదు! విండోస్7లో.

  ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం