భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Friday, September 19, 2008

కూనలమ్మకు కోపం తెప్పించిన పదాలు


నేనీమధ్య కూనలమ్మ పదాలు చదవడం మొదలు పెట్టాను. పుస్తకం మొదట్లో ఆరుద్ర గారు కూనలమ్మ పదాల ఛందస్సు, వాటిని ఎలా వ్రాయవచ్చు అన్నది వివరించారు. కావాలంటే పుస్తకం కొనుక్కొని చదవండి. టూకీగా చెప్పాలంటే మొదటి మూడు పాదాల్లో పది మాత్రలు వుండాలఁట. అవి ౫-౫ గాగాని, ౩-౪-౩ గాగానీ వ్రాసుకోవచ్చు, అలా మూడు-నాలుగు-మూడుగా వ్రాసినప్పుడు, మధ్యలోని నాలుగు మాత్రల గణం జగణం అవ్వకూడదఁట. అలా అయితే బాగుండదఁట.
నాకు చిన్నప్పటినుండి ఒక చెడలవాటు. ఎవరైనా ఏదైనా చేయవద్దంటే నేను దాన్ని చేసి మఱీ ఎందుకు చేయకూడదో నిర్దారించుకుంటా. తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఏకైక పదం 'అదంతే'. కాబట్టి ఇవిగో మధ్య జగణం గల మూడు కూనలమ్మ పాదలు నాలుగు మీ కొఱకున్ కైఁ .

హిమశిఖరాల పైన
మహనగరాల లోన
ఇలఁ కొలువైన దాన
ఓ కూనలమ్మ

పంట పొలాల పూత
వాడి హలాల చేత
పైడి వరాల ధాత
ఓ కూనలమ్మా

ఆ జగణంబు తోడి
ఈ జగడంబు లాడి
వ్రాయిఁ పదంబు వేడి
ఓ కూనలమ్మ
ఇప్పుడు చెప్పండి ఎందుకు వ్రాయకూడదోఁ? నాకైతే ఔనేమో నిజంగానే ఇలా వ్రాస్తే బాగుండదేఁవోనని పిస్తుంది. మీకేమనిపిస్తుంది?

త.క - అన్నట్టు పొలాలు, హలాలు అంటే మీకేమైనా గుర్తొచ్చిందా?

5 comments:

 1. Srisri: "polaalanannI halaala dunnI"

  ReplyDelete
 2. Just noticed that 'Palleturu' is available on the net. Srisri's song is towards the end of the first part in:
  http://www.telugutunnel.com/category/movies/old-movies/palletooru

  ReplyDelete
 3. వేరే పోలిక లేకుండా దానంత దాన్ని చూస్తే బావున్నట్టే ఉంది, అంత అభ్యంతర పెట్టాల్సిన విషయంకాదేమో.

  పంట పొలాల పూత
  వాడి హలాల చేత

  దీన్నే .. పంట పొలముల పూత
  వాడి హలముల చేత .. అని చదివితే .. మధ్యలో ఆ 'ము' దగ్గర ఒక ఊతం వస్తుంది పలకడంలో. నల యే కాదు, భ, స, గగ ఉపయోగించినా అలాగే వస్తుంది. ఎందుకో చెప్పు చూద్దాం.

  ReplyDelete
 4. ఆరుద్ర ఎందుకు వద్దన్నారనేది - ఆయన దాన్ని స్వయంగా పాడి చూపించిన విధానాన్ని బట్టి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఎక్కడో శ్రుతి తప్పకపోతే అంత పెద్దాయన వద్దనడు గదా ! ఆయన వద్దన్నది మనం రాసి "ఏంటి తప్పు ?" అంటే ఆయన ఎందుకు వద్దన్నాడో తెలిసే అవకాశం లేదు.

  రెండోది - ఖండికలే తప్ప బృహత్ కథాకావ్యాలు లేని రోజుల్లో ఛందస్సు - అది మాత్రాచ్ఛందస్సైనా, గణచ్ఛందస్సైనా రాణించే అవకాశం లేదు.

  ReplyDelete
 5. తెలుగు కవిత - లయాత్మకత అని సినారే ప్రసంగం పుస్తకం గా వచ్చింది, వీలైతే చదవండి మీకు ఉపకరిస్తుంది. "విశాల" అంటూ మొదలు పేదితే కందం బానే ఉంటుందేమో అంటాడు.
  మీరు చేసిన చమత్కారం ఏమంటే, జగనణికి ముందు లఘువుని కలుపుకొని పదం వేయటం
  అందువల్ల విరుపు మారింది ..( శిఖరాల,నగరాల కొలువైన)
  కాని ఇది పాడటానికి అంత సులువు కాదు ..

  రానారే ఏమీ మాట్లాడలేదేమిటి?

  ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం