భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Friday, May 12, 2017

Telugu Exam


Stanford Special Languages – First Year Telugu

Answer this section in Telugu. English answers will get partial credit.

1. పేరు
ఇంటి పేరు ____________
నీ పేరు ____________

2. ఊరు __________

3. తల్లిదండ్రుల వివరములు
తల్లి పేరు - _________
తల్లి పుట్టిన ఊరు - ____________
తాతగారి పేరు - _____________
తాతగారి పని (వృత్తి / ఉద్యోగం) - _____________

తండ్రి పేరు - _____________
తండ్రి పుట్టిన ఊరు - __________
తాతగారి పేరు - ____________
తాతగారి పని (వృత్తి / ఉద్యోగం) - ____________

4. మీ కుటుంబము గురించి ఇతర ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఏమైనా

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________


అక్షరమాల / Alphabet

1. Give two similar sounding words one with a long vowel another with a short vowel. (Bonus points if the lengthening of the vowel changes the meaning.)

___________

___________

2. Give two similar sounding words one with a heavy version and another with the light version of the same consonant. That is aspirated and non-aspirated versions of the consonant. (That is one with వత్తు and another without.)

_______________

_______________


3. In Telugu there can be four 'd' sounds and four 't' sounds. Give similar sounding words one with a retroflex other with a dental 't' or 'd'.
Dentals - త థ ద ధ న
Retroflexes - ట ఠ డ ఢ న

_______________

_______________


4. Use the three 's's in words.
- ____________
- ____________
- ____________

5. A word with అం in it

_______________
 
Reading and Comprehension

1. Recognize these famous cities 

రాజమండ్రి _______________
విజయవాడ _______________
తిరుపతి _______________
విశాఖపట్టణం _______________
హైదరాబాదు _______________
గుంటూరు _______________
వరంగల్లు _______________
బెంగుళూరు _______________
మద్రాసు _______________

2. Match the following 

పాలు
Chilli Pepper
నెయ్యి
Curd
ఉప్పు
Sugar
పంచదార
Idly
కారం
Ice cream
పెరుగు
Ghee (Clarified Butter)
ఇడ్లి
Milk
ఐసుక్రీము
Salt


3. Translate the following road signs
ఆగుము _______________
దారి లేదు _______________
హెచ్చరిక జాగ్రత్త _______________

Writing

Write a few lines in Telugu about a topic of your choice.13 comments:

 1. nice blog
  https://goo.gl/Ag4XhH
  plz watch our cannel

  ReplyDelete
 2. All of your posts are well written. Thank you. http://www.azorads.in

  ReplyDelete
 3. This is my first visit to your blog, your post made productive reading, thank you. Vastu consultant in Delhi

  ReplyDelete
 4. Guiding auras is a renowned institute offer various online courses like tarot reading course, Numerology course, Angel reading course, Vastu course, Crystal healing course also offer online classes. Guiding auras also offer tarot card reading, angel card reading and vastu & Numerology Consultation. Malati Khanna is a owner and Consultant at GUIDING AURAS. Being a clairvoyant and a professional Tarot, Numerologist and Vaastu consultant helping people for the last 14 years. With 14 years experience malati khanna is a professional Tarot, Numerologist and Vaastu consultant in delhi.

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. Very valuable information, it is not at all blogs that we find this, congratulations I was looking for something like that and found it here.

  The Leo News - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete

 7. Very interesting,good job and thanks for sharing such a good blog.your article is so convincing that I never stop myself to say something about it.You’re doing a great job.Keep it up

  Telugu News - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete
 8. Very interesting,good job and thanks for sharing such a good blog.your article is so convincing that I never stop myself to say something about it.You’re doing a great job.Keep it up

  idhatri - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం