భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Sunday, October 23, 2005

కొత్త మోజు

ఈవాశ ఎంతైన మరచిపోలేని రోజు. ఎన్నో నాళ్లగా కల కంటున్నట్టు తెలుగు లో బ్లాగోతం మొదలు పెట్టాను.

5 comments:

 1. అచ్చు శబ్దములలోని "లు" (there is no provision to type LU) తో ఉన్న ఏవైనా పదములు ఉన్నవా?

  ReplyDelete
 2. కౢప్తం అన్న ఒక్కపదమే నాకు తెలిసి నిజంగా ఌ ఉన్న పదం.

  ReplyDelete

 3. Good website like https://www.wisdommaterials.com/index.html

  wisdom materails  ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం