భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Saturday, May 10, 2008

Kantri Ante NTR anI

పోకిరి సినిమా ఎందుకు హిట్టయిందో తెలియదు గానీ, ఈ సినిమాని కూడా అదే తీరులో తీసారు మన దర్శకులు. ఈ సినిమాలో రెండు పోకిరిలు ఉన్నాయి. మొదటి సగం ఒక పోకిరి, రెండో సగం ఇంకో పోకిరి. మీరు పోకిరి సినిమా చూడకపోయినచో (అంటే మీ నివాసం అంటార్కుటికా అయినచో), ఈ సినిమా చూసి ఆ పాపాన్ని కడిగేసుకోవచ్చు. ఈ సినిమా చూస్తే రెండు పోకిరిలు చూసినట్టు లెక్క. మొదటి సగం చివరిలో కథలో మెలిక ఉంటుంది, అప్పుడు మీ మతి భ్రమిస్తుంది. అలా మిమ్మల్ని భ్రమింపజేసి రెండో సగం గడిపించాక, రెండో సగం చివరిలో ఆ మెలికను తిన్నం చేస్తాడు మన దర్శకుడు.
దీనితో మనకు Every twist has an equal and opposite twist అని తెలుస్తుంది. ఇలా ఇంటర్ పిల్లలకు భౌతికశాస్త్రాన్ని నేర్పూతూ అదే సమయంలో, చెత్త చెత్త ట్విస్టులతో సినిమాలు తీసే పూరీ జగన్నాథం వంటి దర్శకులను తన తిన్నాలోతో(untwistలతో) ఖండించిన దర్శకుణ్ణి ఎంతైనా అభినందించాలి.


నేను నిన్న కత్తిలాంటి సినిమా కంత్రి చూసాను. ఈ సినిమా గొప్పతనానికి ముగ్ధుడనై వెంటనే మీరు ఈ సినిమాలో ఎంత చూడాలో ఎందుకు చూడాలో వివరంగా వ్రాసాను. తప్పక చదవండి నవతరంగంలోఁ.

No comments:

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం