భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Tuesday, July 22, 2008

తెలుగు బ్లాగర్ల సినిమా కథ యొక్క కథ - రంగము ౨

తెలుగు బ్లాగర్ల సినిమా కథ యొక్క కథ - రంగము ౧

రంగము ౨
కూడలి కబుర్లు గదిలో అమాయక బ్లాగరి, చొఱవ బ్లాగరు, పరాక్రమ బ్లాగరు.
చొఱవ బ్లాగరు – మీరందరూ ‘గొప్ప బ్లాగరు’ గారు సినిమా యజ్ఞానికి పిలుపిచ్చినప్పుడు ఆ మిగిలిన వారందరిలో వున్నారా..
మిగిలిన ఇద్దరూ – ఓ లేకే ఉన్నాం.
చొఱవ బ్లాగరు – అయితే ఇంకేంటి ఆలస్యం వెంటనే సినిమా కథాంశాన్ని నిర్ణయించుదాం.
అమాయక బ్లాగరి – ఒక హీరో వుంటాడు. అతనికి కష్టాలు ఎదురవుతాయి.
పరాక్రమ బ్లాగరు – మీరు మరీ పాత తరహాగా ఆలోచిస్తున్నారు. మనమంతా హీరోయిజానికి వ్యతిరేకం. ఏం సగటు వ్యక్తిని ప్రధాన పాత్రలో చూపిస్తే తప్పేంటి ?
చొఱవ బ్లాగరు – అవును. మనది కొత్త తరం సినిమా. ‘సీ ద చేంజ్ యు వాంటు బీ’ అన్నారు పెద్దలు.
పరాక్రమ బ్లాగరు – అంటే?
చొఱవ బ్లాగరు – అంటే మనం తీసే సినిమా బ్లాకండ్వైట్ కాదు కాబట్టి మన పాత్రలు కూడా తెలుపు నలుపూ కాకుండా అన్ని రంగులలోనూ వుండాలి అని అర్థం.
పరాక్రమ బ్లాగరు - అవును. అంటే దానర్థం మన సినిమాలో పూర్తిగా నలుపు స్వభావంగల ప్రతినాయకుడు వుండడన్నమాట.
చొఱవ బ్లాగరు – నవ’తరం’గం సినిమాలో విలన్ ఒక వ్యక్తి కాదు. ఒక అంశం. ఆ అంశఁవే మన బ్లాగర్లను అతి కరవల పెట్టే అంశం. అనానిమిషుడు.
పరాక్రమ బ్లాగరు – అద్భుతం. మన బ్లాగరు సగటు బ్లగరు. అతనికి తెలుగు సరిగ్గా రాదు, అన్నీ అచ్చు తప్పులే! వ్రాసే రాతలో కూడా అర్థం పర్థం వుండదు.
అమాయక బ్లాగరి – మఱీ బాగుండదేమో. అంటే మామూలుగా హీరోలందరూ చాలా ప్రతిభావంతులు అయివుంటారుగా.
పరాక్రమ బ్లాగరు – అదే నండి మనము మన నవ’తరం’గం సినిమాతో వ్యతిరేకిస్తుంది. ప్రతిభని అందరూ ఎందుకు అలా పూజిస్తారు? చేతగానితనము కూడా ఒక కళే. ప్రతిభకైనా హద్దులుంటాయిగానీ, వెఱ్ఱికి హద్దులుండవని చరిత్ర చెబుతుంది. నన్నడిగితే ప్రతిభావంతులు తమ ప్రతిభని చూసి సిగ్గుపడాలి, దాని చాటుకోవడం మానేసి సర్వదా దాచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. నలుగురిలో ఒకరిగా బ్రతకలేనివారిది కూడా ఒక బ్రతుకేనా..
అమాయక బ్లాగరి – అవును.
చొఱవ బ్లాగరు – అవును నిజం. ఇంతకీ కథ ఏఁవిటంటే. ఒక సగటాతి సగటు బ్లాగరు, అతని బ్లాగులో ఒక అనానిమిషుడు ‘డెస్పికబుల్’, ‘డిప్లోరబుల్’ వగైరా అని వ్యాఖ్యలు వదులుతూవుంటాడు. అప్పుడతను ఒక అపరాధ పరిశోధకుడని నియమించుకొని ఆ అనానిమిషుడు ఎవరో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.
అమాయక బ్లాగరి – ఆ అపరాధపరిశోధకుడిగా పురాణ్ ని పెట్టవచ్చు. ఆ అమాయక బ్లాగరుగా రానేరా ని పెట్టవచ్చు.
పరాక్రమ బ్లాగరు – అద్భుతం. అంతే! మరి ఆ అనానిమిషుడిగా విలన్ని.
చొఱవ బ్లాగరు– విలన్‌కి చాలా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వుండాలి. అప్పుడే మన అపరాధ పరిశోధకుడికి దొరక్కుండా చాలా కాలం తప్పించు కోగలడు.
అమాయక బ్లాగరి – అయితే, ఆ పాత్రకి వేవిన్నే నియమించాలి.
పరాక్రమ బ్లాగరు – వేవిన్ పెద్దగా మాట్లాడరు కాబట్టి, సైలెంట్ సినిస్టర్ విలన్ గా చాలా బాగా సూట్ అవుతారు.
చొఱవ బ్లాగరు– దానికి తోడు, వేవిన్‌ని ముందంతా చాలా మంచి వాడిగా చూపిస్తాం. కొత్త బ్లాగర్లని ప్రోత్సహించి వారి కోసం కష్టపడే వేవిన్ విలన్ అని తెలిసే సరికి ప్రేక్షకులకు కలిగే ఆశ్చర్యం, తలుచుకుంటే నాకే ఆశ్చర్యంగా వుంది!
చొఱవ బ్లాగరు – ఇంత మంచి ఉపాయం మీకు రావడం చూస్తే నాకూ ఆశ్చర్యంగానే వుంది !
ఇంతలో కోపపు బ్లాగరు ప్రవేశింతురు.
అమాయక బ్లాగరి – కోపపు బ్లాగరు గారు, మేమిప్పుడే బ్లాగు సినిమాకి కథ తయారు చేస్తున్నాం.
కోపపు బ్లాగరు – కథా! ఇంకేమీ చెప్పవద్దు. నా దగ్గరో అద్భుతమైన బ్లాగు కథ వుంది. కానీ కథ చెప్పాలంటే ఒక షరతు, నేను చెప్పినవారినే కథానాయకులుగా పెట్టాలి.
చొఱవ బ్లాగరు– ఆ విషయమై...
కోపపు బ్లాగరు – సరే, మీరు పెడతానని మాటిచ్చారు కాబట్టి చెబుతున్నా. ఇద్దురు స్నేహితులుంటారు. వారు గతంలో కలసి బ్లాగేవారు. ఒకరి బ్లాగులో ఒకరు తప్పక "చాలా బాగుంది, కేక, ఇరగదీశారు, ఇలాగే కనీయ్యండి" వంటి వ్యాఖ్య వదిలేవారు, కానీ ఒక రోజు వారిలో ఒకరు ఎడ్డెం బ్లగుకు తెడ్డం అని వ్యాఖ్య వదిలే సరికి వారికి కలహం ఏర్పడుతుంది. విడిపోదలచుకుంటారు. సరిగ్గా ఇఱవై సంవత్సరాల తరువాత, కూడలి కబుర్లలో కలుసుకుందామను కుంటారు. కానీ మధ్యలో ఒకడు మంచి బ్లాగరు గానూ, ఇంకొకడు పరుష పదాలు వాడే సభా మర్యాద తెలియని చెడ్డ బ్లాగరుగానూ మారిపోతారు. ఇఱవై ఏళ్ల తరువాత కలసినప్పుడు మంచి బ్లాగరు, చెడ్డ బ్లాగర్ని స్నేహితుడని కూడా చూడకుండా, హిట్ల కోసం, కూడలి పెద్దలకు పట్టిస్తాడు.
పరాక్రమ బ్లాగరు – సార్ మేము కాపీ కథలను వద్దను...
కోపపు బ్లాగరు – కథ మీకు చాలా బాగా నచ్చింది అంటున్నారు కాబట్టి. ఆ ఇద్దరు హీరోలుగా, రానేరా నీ కేకేశ్వర నీ పెట్టాలి.
కోపపు బ్లాగరు నిష్క్రమింతురు .
అమాయక బ్లాగరి – ఈయని కథ కూడా బాగానే వుంది. పెట్టకపోతే బాధ పడతారు. కాబట్టి దీన్ని కూడా మన కథకు కలిపేసుకుందామా.
చొఱవ బ్లాగరు– బాగానే అంటారేఁవిటండీ! కథ అద్భుతుంగా వుంటేనూ. మనకు ఒక హీరో రానేరా ఎలాగూ వున్నారు కాబట్టి, కేకేశ్వరుణ్ణి కూడా కలిపేసుకుంటే హిట్టే హిట్టు. ఇక పురాణేమో, అపరాధ పరిశోధకుడిగా నటిస్తాడు, అంతే...
పరాక్రమ బ్లాగరు – ఇది నవ’తరం’గానికి వ్యతిరేకం. నేను ఖండిస్తున్నాను.
చొఱవ బ్లాగరు – సరే అయితే మీరు చూడవద్దు సినిమా. మేము కథ పట్టుకుని దర్శకుడి దగ్గరకు వెళ్తాం.

తెలుగు బ్లాగర్ల సినిమా కథ యొక్క కథ - రంగము ౩

4 comments:

  1. "చేతగానితనము కూడా ఒక కళే. ప్రతిభకైనా హద్దులుంటాయిగానీ, వెఱ్ఱికి హద్దులుండవని చరిత్ర చెబుతుంది. నన్నడిగితే ప్రతిభావంతులు తమ ప్రతిభని చూసి సిగ్గుపడాలి, దాని చాటుకోవడం మానేసి సర్వదా దాచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. "
    సెబాషోయ్!

    ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం