భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Thursday, February 07, 2013

దిగ్గజాలతో సమస్యదిఙ్నాగంబుల హస్తఘాతములకుం దేల్పోయెఁ మేఘంబులే

(హనుమంతుని సముద్రలంఘనఘట్టం వివరించవలెను)


నా పూరణ

వాఙ్నామాయుధవర్త్మవర్తిఁ జలదాపారంబు వాతాంశుఁ దాఁ
ప్రాఙ్నాసుండయి దూకగా చెలఁగి యీ బాలార్కభక్షుండు హే
ధిఙ్నూనం మము సైతముం దినుననే ధీభ్రాంతితో త్రుళ్ళెడా
దిఙ్నాగంబుల హస్తఘాతములకుం దేల్పోయె మేఘంబులున్

క్లూ - కాళిదాసుని మేఘదూతములో అమోఘమైన ద్వంద్వార్థములు

2 comments:

 1. వాఙ్నిర్మాణ సువేది వార్ధి గడియన్ వాతాత్మజుండెంచగా
  దిఙ్నాగంబులఁ దాకి మేఘతతి సందీపించె దౌష్ట్యంబుతో
  వాఙ్నిర్దేశిత కార్యసత్ఫలముకై ప్రార్థింప దిగ్దంతులన్
  దిఙ్నాగంబుల హస్తఘాతములకుం దేల్పోయెఁ మేఘంబులే.

  ReplyDelete
 2. వాఙ్నిష్ఠాపరమేష్ఠి దివ్యబలసంపద్ధైర్యదీక్షాప్రభా
  భాఙ్నూత్నార్కుడు వచ్చుచుండెనదిగో! వచ్చున్ గదా వెన్కనే
  దృఙ్నీరేజుడు; జచ్చు దైత్యుడు; చెరల్ దీరేనటం చుబ్బు నా
  దిఙ్నాగంబుల హస్తఘాతములకుం దేల్పోయెఁ మేఘంబులే

  ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం