భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Sunday, May 04, 2008

ఐపిఌ IPL

క్రికెట్‌నే మతంగా భావించిన మన దేశంలో, బ్లాగించడాన్నే కళాపోషణగా భావించే మన బ్లాగరులలో ఎవరైనా ఒకరు ఐపిఎల్ గురించి వ్రాయకమానరా అని ఇన్నాళ్ళూ ఎదురు చూశాను. కానీ లాభం లేకపోయింది. హాకీ మఱియు కాలుబంతులాటలా ఈ ఆట తన అభిమానులలో అంత తీవ్రమైన అభిమానాన్ని లేవనెత్తలేదేమో అని అనిపించి, నేనా నా అభిమానాన్ని కొంత అప్పుఇచ్చి టపా వ్రాయడం మొదలు పెట్టాను.

ఈ మధ్య నేను నా జీవిత సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాను. అందరూ అంటూ వుంటారుగా టీవి చెత్త దాని జోలికి పోకూడదు అని. అలా ఎందుకు అనకోవాలి. టీవీనే సర్వం అనిఁ దలచి, అక్కడఁ జెప్పినవాటినన్నిటినీ నమ్మి ఆ నమ్మకాలమీద మన జీవిన గూడు నిర్మించుకుంటే ఆ పొదరిల్లు పదిలంగా వుంటుందని నాకు అర్థమయ్యింది. కాబట్టి వారు ఏది చేయమంటే నేను అది చేస్తున్నాను.
ఉదా - సున్నపు గోడలా తెల్లగా లేకపోతే ఫెయిర్‌నెస్‌క్రీమ్ ఫర్ మెన్ వ్రాసుకోవాలంటే, అదే చేస్త్తున్నాను.
ఇక షారుక్ చెప్పినదైతే వేదవాక్కే! కాబట్టి నేను ఈ మధ్య ఐపిఎల్ చూడడం మొదలు పెట్టాను. టీవీలో అన్ని మాచిలు రోమాంచికంగా వుంటాయంటేను, అన్నీ చూడవలసి వస్తుంది. అలానే అన్ని చూసిన తరువాత అందర్ని చూడమని చెప్పడం ధర్మఁవట. కాబట్టి ఆ పని కూడా నేనే తలకెత్తుకున్నాను.
ఐపిఎల్ ఎందుకు చూడాలంటే..

౧) చీరు గరలుసు
పై రెండు పదాల్లో మీకు ఏది అర్థం కాలేదని వివరణ చదువుతున్నారు? చీరు గరలుసు అనగానే, కళ్లు పెద్దవి చేసి, నోరు చాచి, నాలిక బయట పెట్టి, ట్స్చూఁ అనుకొని ముందుకు సాగిపోవాలి గాని, ఇలా రాకేశ్వరుఁడు ఏదో వ్రాస్తాడు దానిని చదువుదాము అనుకోవడం, పసితనమే అవుతుంది.

౨) చీరు గరలుసు
పై రెండు పదాల్లో మీకు ఏది అర్థం కాలేదని వివరణ చదువుతున్నారు? చీరు గరలుసు అనగానే, కళ్లు పెద్దవి చేసి, నోరు చాచి, నాలిక బయట పెట్టి, ట్స్చూఁ ట్స్చూఁ అనుకొని ముందుకు సాగిపోవాలి గాని, ఇలా రాకేశ్వరుఁడు ఏదో వ్రాస్తాడు దానిని చదువుదాము అనుకోవడం, పసితనమే అవుతుంది.

౩) చీరు గరలుసు
పై రెండు పదాల్లో మీకు ఏది అర్థం కాలేదని వివరణ చదువుతున్నారు? చీరు గరలుసు అనగానే, కళ్లు పెద్దవి చేసి, నోరు చాచి, నాలిక బయట పెట్టి, ట్స్చూఁ ట్స్చూఁ ట్స్చూఁ అనుకొని ముందుకు సాగిపోవాలి గాని, ఇలా రాకేశ్వరుఁడు ఏదో వ్రాస్తాడు దానిని చదువుదాము అనుకోవడం, పసితనమే అవుతుంది.

౪) ఇఱవై౨౦
అందురూ అంటూంటారు, ప్రత్యేకించి మన తెలుగు వారు, ఇలా ఇఱవై ఇఱవై అయితే లాభం లేదు, అందరూ చెత్త క్రికెట్టు ఆడతారు, ఆటోలో అందం లోపిస్తుంది అని. అలా ఎందుకంటారంటే మన ఏకైక క్రికెట్టు రత్నం వివిఎస్ లక్షణ్ణ, టెస్ట్ క్రికెటర్ కాబట్టి. అతని ఆట చీరలు కట్టిన అమ్మయిలా చాలా అందంగా వుంటుంది కాబట్టి. కానీ ఇది నవీన యుగం, ఇక్కడ అంతటి మృదులందాలకు స్థానం లేదు. నేను టీవిలో అంతా ఫాస్టు ఫాస్టుగా అయిపోవాలని లేక పోతే జీవితంలో మజా లేదని విన్నాను. అప్పుడ అర్థఁవయ్యింది టీ౨౦ క్రికెట్టు చూడడం ఈ యుగానికి మంచిదని. ఈ యుగ పురుషులు సేవాగు, గంభీరు వంటివారు. ధోని దేవుడన్న విషయం మీరు ఒక్క పూటలో ఒక్క గంట టీవీ చూసినా మీకు తెలిసిపోతుంది.

౫) లీగాట
నేను ఎప్పుడూ అంటూవుంటాను, మాచిలందు లీగు మాచి లెస్స అని, కానీ ఊఁహూఁ లేదు. ఇండియా పాకిస్థాన్ మాచి వస్తే అందులో మజానే వేరు అంటారు మిగిలిన వారందరు. అలాంటి వాళ్ళని చూస్తే , "నీ యమ్మ, ఉరేయ్ ఎల్-కొడక, మొన్నటి వఱకూ ఒకటిగా ఉన్న రెండు దేశాలు, విడిపోయి అర్థరహితంగా కొట్టుకుంటుంటే, ఎంతో మంది జీవితాలు దాని వలన నాశనమౌతుంటే, ఆ దుర్భర విషయాన్ని నువ్వు నీ క్రికెట్ మాచిని రోమాంచికం చేసుకోవడానికి వాడుకుంటున్నావా? నీకు బుద్ధివుందా, లజ్జవుందా, ఇసుమంత బుఱ్ఱవుందా? ఇదేనేరా గాంధీ గారి స్వప్నం. ఇదే నేరా క్రికెట్ లాంటి ఆటను గౌరవించే ఆశ్వాదించే విధానం. నీ క్రికెట్ అభిమానం ఎంత అథమం అయితే నువ్వు దాన్ని ఇలాంటి చిల్లర పద్ధతుల్లో ఉత్తేజపరచి ఆశ్వాదిస్తావు" అని రెచ్చిపోతాడు నా సహవాసి భాను.
కానీ నేను అలాంటి వాడిని కాను. "ఉరేయ్ బుఱ్ఱలేని గాడిద, భారతీయులు, పాకిస్థాను వారు కలసి మెలసి ఆడి, బాగా ఆడినప్పుడు ఆలింగనం చేసుకుంటే, చూస్తే ఎంతో కొంత ఆనందం కలుగుతుందిగా, అలాగే ప్రపంచ శాంతిని పెంపొందించనవారమౌతాముగా" అంటాను.
ఉదా - మొన్న నా రూమీ కూడా, లేదు దేశానికి సేవ చేయాలి, ముందు దేశానికి ఆడాలి, తరువాతే దేనికైనా అంటూ వాదించడం మొదలు పెట్టాడు. ప్రపంచ "సాధుసత్వపు సోదరత్వపు స్వాదుతత్వం" గుఱించి వీడి బుఱ్ఱకు అర్థంకాదులే అని మానేశా. ప్రపంచ శాంతి, ఆలింగనం, ఆటను గౌరవించడం అని నాలుగు మాటలు వాడినా వాడికవి, కిచ్‌కున్‌చా, తాన్‌కో‌తాప్, తిల్‌తిష్‌పల్ వంటి ZWNJ కలిగిన మ గాణాలు వినిపించాయంతే.
ఐపిఎల్ మొదలయిన నాలుగు రోజలకు వాడు, "బలే వుందిలా ఇలా సిమండ్స్ అఫ్రిది కలవడం అసలే పాకిస్థాన్ కి ఆస్టరేలియాకి పడదు" లేదా "వార్న్‌ని మిగిలిన యువ ఆటగాళ్ళు ఎత్తడం బాగుంది" అని ఒప్పుకున్నాడు. పోనీలే వీడికి బ్రహ్మాండోపాయాలు అర్థంకాకపోయినా, వాటిని అమలుచేసి చూపినప్పుడు మాత్రం గుర్తుపట్టగలడు అని తృప్తిపడ్డాను. నాకు మేధస్సు నిచ్చి దానికి బదులు సిక్సరు కొట్టే స్థోమతని తీసుకుపోయిన భగవంతుణ్ణి కొంత సేపు తిట్టుకొని ముందుకు నడిచా.

౬) పేదల దేశం ప్రజా రాజ్యం భువన విజయం
ఇప్పటి వఱకూ మనది పేద దేశం అని మనం భావించాం. అందుకనే మనలో సగం మంది ఇతర దేశాలకు వెళ్ళిపోయాం, మిగిలిన సగం మంది ఆ ప్రయత్నంలో విఫలమై మన పిల్లల్ని అక్కడకు పంపే ప్రాయాసలో నిమఘ్నమై ఉన్నాం. కానీ అదంతా యుగపరుషుడు ధోనీ రాక ముందు. ధోనీ వచ్చి మనల్ని జగజ్జేతలను చేశాడు. అదేదో చిన్న టోర్నమెంటులో. ఆ ఊపుతో ఒక వంద కొట్లమందికి వచ్చిన ఉత్సాహంతో, మన వాళ్ళు ఐపిఎల్ అనే ఆటని మొదలు పెట్టి, ప్రపంచంలో ని అగ్రరాజ్యాల్లోని దిగ్గజాలందరిని మనము రప్పించి, మన క్రింద పనిచేయిస్తున్నాము.
ఉదా - గంగీలి క్రింద పాంటింగు, లక్ష్మణ్ క్రింద గిల్లి, యువి క్రింద సంగకార, బజ్జీ క్రింద పొల్లాక్ ఇలా.
ఇంతకు ముందు ఎవర్ని చూసి "వీళ్ళ వల్లే మన దేశంలో ఆటల పరిస్థితి ఇంత చెండాలంగా వుంది" అని మనం తిట్టుకునేవాళ్ళమో, ఉదా - మగ్రాత్, జాఫర్, సిమండ్సు, హేడన్, గ్రేమ్ స్మిత్ వంటి వాళ్ళు, వాళ్ళని ఇప్పుడు మనం సంతలో గేదలను కొన్నట్టు కొని .. "ఈ గిత్త తొలి సూడిది తల్ల్#&% దీనికి ఒక నాలుగు కోట్లు పారేయొచ్చు" ... మన ఊళ్ళలో గంగిరెడ్ల ఆట ఆడిస్తున్నాం. మనమీద రాజ్యం ఏలిన తెల్లవాళ్ళ దగ్గరనుండి, వాళ్ళ మీద హిప్ హాప్ రాజ్యమేలే నల్ల వాళ్ళ వరకూ అందర్ని మనం ఆడిస్తున్నాం. అంతర్జాతీయ ఫుట్బాలులో మన ఆచూకి లేకపోతేనే, అలానే హాకీకి మన జట్లు పనికిరాకపోయినా, ఉండనే వుందిగా క్రికెట్టు.
చిన్న అంబాని "నాన్న నాకు ఈ పుట్టినరోజుకు సచిన్ కావాలి", అంబాని "సచిన్ ఏఁవ్ కర్మ చిన్నా, ఇదిగో మొత్త టీంనే కొని ఇస్తున్నా"!
అలానే "నాన్నా హేడన్ ఏంటి ఇంత ఉతుకుడు వుతుకుతున్నావు దు దు దు ఇదిగో మూడు కోట్ల బిస్కెట్టు వచ్చి మా మద్రాసుకు ఆడు".

౭) రుద్దుడు
మన భారతదేశ మహారుద్దుడుకి ఇంకో సాకు దొరికింది. మొన్నటి దాక, అదిగో చూడు ఆ రాము అన్న ఎంత బాగా చదువుకొని, అమెరికాలో ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడో అన్న మీ వాళ్ళందరూ, ఇప్పుడు, "ఆ దొడ్డపనేని కల్యాణ కృష్ణ అన్న చూడు, ఇంచక్కా క్రికెట్టు బాగా ఆడి, ఆడుతూ పాడుతూ బొలెడంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు" అని కాళీ సమయంలో కూడా రుద్దవచ్చు. ఒక్క క్షణం, ఈనాటి పిల్లలకు కాళీ సమయంలేదుగా! ఎప్పుడు లెక్కల రుద్దుడేగా. హూఁ కానీ అప్పుడప్పుడు ఏ కాలో చేయో విరిగి క్లాసుకు వెళ్ళలేకపోయినప్పుడు ఇదిగో ఇలా "క్రికెట్ ఆడు, క్రికెట్ అడు" అని రుద్దవచ్చు.
రుద్దుడు ఎలా వున్నా పాపం కొందరు మన ఆటగాళ్ళకైనా మంచి అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయి. మొన్నటి వఱకూ క్రికెట్టు పది మంది ఆటగాళ్ళని, పదివేలమంది రాజకీయనాయకులనూ పోషించేది. పరిస్థితి మారిన తరువాత నాలాంటి వాళ్ళు కూడా క్రికెట్ చూడడం మొదలు పెట్టారు.

౮) అమెరికా అత్తగారి అబ్బాయితోఁ
మీకు అమెరికాలో చుట్టాలున్నప్పుడు, వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఎప్పుడైనా మాటల్లో "నువ్వు ఇష్టపడ్డ గుజరాతి అమ్మాయి ఎవరో తెల్ల అబ్బాయితో వెళ్ళిపోయిందటగా, అతను ఏం చేస్తాడు" అని అడిగినప్పుడు, తను అవమానం భరించలేక, ఎలాగోలా తేరుకుని, బదులుగా తెలివిగా "అతనా అతను కాలేజీ ఫుట్బాలు బేసుబాలు బాస్కెట్టుబాలు జట్టుల్లో వున్నాడులే మంచి స్టడ్డు" అని, దానిని తోడు కసి తీఱ్చుకోవడానికి "అవును భారతదేశంలో ఎవరూ ఏం ఆటలు ఆడరే, అందరూ అంత చేతగానివాళ్ళ" అని అర్థఁవచ్చేడట్లు ఏదో అన్నప్పుడు, మీరు వెనకటిలా తడుముకోకుండా, "భారతదేశం క్రికెట్లో అగ్రరాజ్యం, మాదే క్రికెట్ క్యాపిటల్, ప్రపంచం నలుమూలనుండి క్రికెటైరావతాలు, క్రిక్కంగారూలు వచ్చి మాకే ఆడతారు", అని మీరు మీ పరువు మఱియు దేశం పరువు కాపాడవచ్చు.

౯) సర్వేజనా సుఖినో భవంతు
మొన్న బెంగుళూరులో మ్యాచి జరుగుతుంటే అందరూ అఫ్రిదీని చీయర్ చేస్తున్నారు, ఇంతకీ అతను బెంగుళూరు జట్టులో లేడు, అలానే కన్నడనాటికి సంబంధంలేని పాకిస్థాను నుండి వచ్చాడు. ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే, ఎవరు సిక్సులు కొడతాడనిపిస్తే వాడికే జైజైలు! నెగ్గడం ఓడిపోవడం అసందర్భం. బ్యాట్సుమాను కొట్టాడా, బౌలర్ కొట్టించుకున్నాడా అన్నదే చాలు. కాబట్టి మీరు ఏ దేశంలోవున్న క్రికెట్ అభిమాని అయినా, మీరు ఐపిఎల్ ని తప్పకుండా ఆశ్వాదించగలరు. మగ్రాత్ అన్నట్టు "ఇది ఒక క్రికెట్ మహాపండుగలాగ వుంది".
ఇది చాలామందికి వర్తిస్తుంది కానీ, మీరు హైదరాబాదు జట్టు అభిమానులైతే, వారి వరుస పరాజయాలను తట్టుకొని, దిగమింగుకొని, ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక సోపానమెక్కి క్రికెట్ని ఆశ్వాదించడం మీరు పరమయోగిలైతేనేగాని మీకు సాధ్యపడదు. అన్నట్టు మీ జట్టుకు డక్కన్ అనే తొక్కలో పేరు పెట్టినప్పుడే మీకు సంతోష పడే అవకాశం పూర్తిగా పోయింది.

౧౦) ఇంకా ఎన్నో
ఇంకా ఒకటా రెండా ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఉపయోగాలు వున్నాయి.
ఉదా - మీరు ప్రేమించే అమ్మాయి రాహుల్ ద్రావిడ్‌ని ప్రేమిస్తుందనుకోండి, ఒక్క బెంగుళూరు మ్యాచికి తీసుకువెళితే చాలు, ఆమె కళ్ళు తెరుచుకుంటాయి. అంత ఖర్చుచేయనక్కరలేదు కూడా, ఐపిఎల్ స్టాండిగ్సు చూపిస్తే చాలు, మీరే అతనికంటే గొప్పవారని గ్రహిస్తుంది.
ఉదా - మీరు ప్రేమించే అమ్మాయి ధోనిని ప్రేమిస్తుందనుకోండి, ఒక్క మద్రాసు మ్యాచికి తీసుకువెళితే చాలు, ఆమె కళ్ళు తెరుచుకుంటాయి. ఈ ఇంటరు పాసు కానివాడు దేశాన్ని ఏలుతుంటే, నేను కష్టపడి డిగ్రీ చేయడం ఎందుకని మానేస్తుంది. ఆ తరువాత మీ మీద ఆధార పడక తప్పదు.
ఉదా - మీరు ప్రేమించే అమ్మాయి, షారుఖ్ ఖాన్‌ని ప్రేమింస్తుందనుకోండి, కొలకొత్తా వారి పాట, వారి ఆట, పాంటింగ్ స్కోరు కార్డు వంటివి చూపించండి. మ్యాచికి తీసుకెళితే, షారుఖ్‌ని వదిలేసి ఇశాంత్ శర్మ మీద పడవచ్చు.
ఇలా ఐపిఎల్‌ని ప్రేమని విజయవంతం చేసుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు.

కొసమెఱుపు పేర్ల గుఱించి
అన్నట్టు నాలుగు జట్లుకు (రాయల్ చాలెంజర్లు, రాయల్స్, సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్) అని పేరు పెట్టనప్పుడే మన దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఎంత అఘోరించిందే తెలుస్తుంది. రాజులు పోయినా వారి బానిసలు పోలేదు దేశంలో. ఈ విషయంలో నాకు రాహుల్ గాంధీ బాగా నచ్చాడు.
రాయల్ చాలెంజర్స్ బదులు విస్కీ తాగే వారు అనిపెడితే సరిపోయేది. డెక్కన్, ఇక్కడ చెప్పడానికేముంది. డెల్లి పేరు ప్రస్తావించకపోవడమే మంచిది. ముంబయి ఇండియన్స్ అంట. వారి ఆట చూసి, బాబోయ్ ఈ జట్టుకు మా పేరు ఎందుకు పెట్టారు అని భారతీయులందరూ ఎక్కడికక్కడ ఆందోళనలు చేస్తున్నారు.
ఇక మన బెంగాలీ బాబులు నైట్ రైడర్సు అని పేరు పెట్టుకుంటే, అమెరికాలో సిన్సిన్నాటి వారు బెంగాల్స్ (బెంగాల్ పులులు) అని పేరు పెట్టుకున్నారు! పొరుగుంటి పిచ్చి పేరు కూలు.
విశాఖ ఉక్కుడేగలు, మైసూరు మహారాజులు కోసం మీరందరూ ఎదురు చూస్తూవుండండి. ఇంతో నేను వెళ్ళి కావలిసిన డబ్బులు పోగు జేసుకొస్తా. మీ చందా పంపవలసిన చిరునామా - పట్టుకుంటే పట్టుచీర, C/O ఈనాడు టివి, సోమాజిగూడా, హైదరాబాదు.

7 comments:

 1. మాటలు లేవు. కేకలే! కెవ్ వ్ వ్ వ్....

  ReplyDelete
 2. 20-20 కి నేను పరమ వ్యతిరేకినైనా, .. బాగా రాశావ్. ఇకపోతే పాపం హైదరాబాదు ప్రెస్సు పుణ్యమా అని ఎలగోలా ఇన్నాళ్ళూ నెట్టుకొస్తున్నాడు గానీ, మన సౌమిత్రి 20-20 దెబ్బతో పూర్తిగా బుక్కైపోయాడు. నిష్క్రమణకి టైం వచ్చిందనే నా అభిప్రాయం. అయినా మీరన్నట్టు అసలు ఇప్పుడు కళ ఎవడిక్కావలి, కాంతం కావాలిగానీ, అది పాటైనా సరే లేక ఆటైనా సరే.

  ReplyDelete
 3. ఒహో!! భలే రాసేరు గా! కేక!!

  www.gambholajamba.blogspot.com

  ReplyDelete
 4. please read my blog http//:muralikrishna.wordpress.com where i have been regularly writing about various aspects of 20-20.

  ReplyDelete
 5. చాలా బాగుంది. ముఖ్యంగా ఈ వాక్యం నాకు నిజంగానే గొడ్లబేరాన్ని గుర్తు చేసింది.

  "ఈ గిత్త తొలి సూడిది తల్ల్#&% దీనికి ఒక నాలుగు కోట్లు పారేయొచ్చు" :):).

  ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం