భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Tuesday, January 19, 2010

యూనీకోడు లంకెలు

|ముందు మీరు యూనీకోడు గుఱించి తెలుసుకొనవలసి వుంది.
|ఆ తరువాత UTF-8 గుఱించి.
|ఈ రెండూ తెలుసుకున్న తరువాత, మీ దృష్టిలో ఆంగ్లమూ తెలుగూ ఒకటే.
|ఆంగ్లానికి ఉపయోగపడే ఏ యాంత్రిక ప్రకియయైనా తెలుగుకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
|http://unicode.org/standard/translations/telugu.html
|http://www.amk.ca/python/howto/unicode
|http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

|ఇవి కొన్ని లంకెలు. వీటినుండి మీకు యూనీకోడు గుఱించి కావలసిన అవగాహన
|ఏర్పడగలదు.
|
|ఇక తెలుగుని ఉపయోగించే సాప్టవేరుల విషయమై,
|నాకు ఎక్కడా ఏ ఇబ్బందీ కలుగలేదు. యూనీకోడు సపోర్టు వున్న ఏ పరికరములోనైనా
|తెలుగు కూడా వాడవచ్చుఁ

2 comments:

  1. హలో friends మీకు న్యూస్ చదవడానికి ఎక్కువ time లేదా? అయితే మీకోసం, ఏదైనా సూటిగా...సుత్తి లేకుండా...చేప్పాడానికి మేము ఓ క్రొత్త వెబ్ సైట్ start చేసాము తప్పక చూడండి. http://www.apreporter.com
    ఏదైనా సూటిగా...సుత్తి లేకుండా... http://www.apreporter.com

    ReplyDelete
  2. రాకేశ్వరరావు గారూ,
    మీరు ఏదన్నా కొత్తటపా రాస్తే చదవాలనుంది...

    ReplyDelete