భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Monday, March 19, 2012

ఆత్మ ఆటవెలది

అష్టసిద్ధులెంత ఆత్మజ్ఞానముముందు
ఇష్టకామసిద్ధి యెన్నగెంత
కర్మఫలములెంత కైవల్యమెఱుఁగరా
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ

No comments:

Post a Comment

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం