భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Sunday, May 12, 2013

లఞ్జాదేవీశతకం ౨ (కుడుచుట)

కం.
కూడుకొని నే కుడిచేతన
కూడు కుడుచువాడనేగ. కుంటల కుడితిన్
కూడ కుడుచు కడు పశులా
కాడులయుందు దిఱుగాడఁ. కడగంటిది, నా
కాడకుఁ, లఞ్జాదేవీ,
కీడు కడగగా కదల్చు, కృపతో చూపున్


लञ्जा lañjā
-1 A current. -2 An adulteress. -3 N. of Lakṣmī. -4 Sleep.

1 comment:

  1. news4andhra -- The Ultimate Source for Entertainment News, Movie Reviews, celebrity Interviews and many more at one place
    Latest Telugu Movies Reviews
    Telugu Actors Interviews

    ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం