భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Tuesday, November 03, 2009

Non-duality

A few tunes down the waltz
she will be him.
A few miles down the stream
flow will be calm.

A few degrees up the scale
ice will be water,
A few more up the same
liquid will be air.

Like rivers in the ocean
Like songs in the heart
The same joy manifests in
forms various transient

And...
A few tides down the time
land will be sea.
A few lives down the soul
you will be me.

11 comments:

 1. Last stanza is cool

  ReplyDelete
 2. A few blogs down the line
  comment will be post :)

  Good show.

  ReplyDelete
 3. @కొత్త పాళీ గారు:నేను అదే వ్రాద్దామనుకున్నా, మీరు నా కంటే ముందు వ్రాసేసారు.. :)

  ReplyDelete
 4. Love is too weak a word for what I feel — I luuurve it, you know, I loave it, I luff it… :P (Courtesy: Woody baba!)

  ముఖ్యంగా చివరిలైను చాలా బాగుంది. ఓ బుల్లి అనుమానం. మీరు పునర్జన్మల్ని నమ్ముతారా?

  ReplyDelete
 5. అద్వైతానికి ఆంగ్లముక్కలకి బాహానే ముడేసావు రా

  ReplyDelete
 6. ..కేశ్, ద్వైభాష్యుడవీవు రా

  ReplyDelete
 7. పడ కిలాగే వ్రాయవోయ్ కైతలె
  న్నో, ద్వాప్రాసకి నే నెరైతి కద రా

  ReplyDelete
 8. ...నోయ్ ఇట్టి ప్రాసాక్షర
  మ్ము ద్వారానికి మళ్ళి పద్యములకై మున్ముందు, ఉంటానురా

  ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం