భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Thursday, April 19, 2007

క్రిత బ్లాగుపై వ్యాఖ్యానాం

Have to do this in English, so that I can express complex thoughts. Yes, not everybody is blessed with a literary arsenal in their mother tongue.

Belated Disclaimer:
Belief is not Black and white. Well not at least after you have reached an age. We will have our doubts on every thing, at least everything we did not see, which include things from atoms to God to our own births.

All I meant to say is that I will not be surprised at all, even if the truth is that the US government with an advance knowledge of the attack, used it to garner unwavering support from all sections of America for invading a country with a lot of Gold, Oil and Drugs. Not to forget the fact that they installed the Taliban. That does not mean I believe it is true and of course it does not make it true.

I am not saying it is true, I am not asking anyone to believe anything. I do not need someone's equations, as I have my maths and my deductive reasoning. I do not give equations as you have yours. One may eat meat but I feel it is not environmental. I might drink beer and one might say it affects one's judgment.

One might believe that US invaded Iraq just to install Democracy there. What we believe is, for sure, influenced by what we want to. There is always an alternate hypothesis that deserves an unprejudiced evaluation.

What I had intended to say was that I was affected by the imperfection of the world and the song is a perfect thing. Its more than perfect, it is infinitely beautiful.

3 comments:

  1. పునరోగంతో మొదలెట్టి మమ్మల్ని కొంచెం భయపెట్టినా తెలుగులో బాగా రాస్తున్నారు. మీ ఆలోచనలు కూడా బాగున్నాయి. ఇంతకీ నా ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పలేదు - మీకు జాజ్ సంగీతమంటే ఇష్టమా? మీ ఈ ఆంగ్లటపాలో చివరి వాక్యం చాలా నచ్చింది నాకు. ఈ దుర్మానవ ప్రపంచంలో దైవికమైనవి పసిపిల్లల చిరునవ్వు, సంగీతమూ ఈ రెండేనని ఖచ్చితంగా నమ్ముతాను నేను. But then, it's a matter o' faith! :-)

    ReplyDelete
  2. తెలుగు తేనె లాంటిదయితే, ఆంగ్లం హనీ లాంటిది అనిపిస్తుంది మీ టపా చదివితే! మీతో ఏకీభవిస్తున్నాను.

    ReplyDelete
  3. భలేగా రాస్తున్నారు. 2004 నుండి బ్లాగేస్తున్నారు. 2004 ముందు కూడా ఏవో ఆలొచనలు వచ్చే ఉంటాయి కదా అవి ఏం చేసారు? ఎక్కడ దాచారు?

    ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం